logo

Verlaging cesuur keuzedelen per 1 augustus 2021

De SVPB neemt sinds 1 augustus 2018 MBO-keuzedeelexamens af. Deze examens zijn gebaseerd op de examens voor branchecertificaten met dezelfde inhoud, bedoeld voor vakvolwassen beroepsbeoefenaar met een aantal jaren werkervaring. Het gaat dan om certificaten die zijn opgenomen in de justitiële regelgeving en/of erkend zijn in de beveiligingsbranche.

In de praktijk blijkt dat zowel kandidaten als opleiders de moeilijkheidsgraad van deze MBO-keuzedeelexamens als hoog ervaren voor startende beroepsbeoefenaars. Dit signaal werd sterker nu keuzedelen ook meetellen voor de diplomering en mede om die reden is SVPB verzocht mogelijkheden te onderzoeken om de slagingskans voor startende beroepsbeoefenaars te vergroten voor de betreffende keuzedeelexamens.
Het uitgangspunt hierbij is wel dat de examens voor beginnende en vakvolwassen beroepsbeoefenaar inhoudelijk gelijk blijven. Met dit als uitgangspunt heeft de examencommissie onderzocht of er een mogelijkheid was om de cesuur voor de MBO-keuzedeelexamens te verlagen. De vragen blijven dan hetzelfde als bij het branchecertificaat, alleen mag een kandidaat bij het MBO-keuzedeelexamen meer fouten maken dan bij het examen voor het branchecertificaat.

De examencommissie heeft besloten om de cesuur van de MBO-keuzedeelexamens van de SVPB per 1 augustus 2021 (ingang van de nieuwe examenprogramma’s) vast te stellen op 60%. Omdat het MBO-keuzedeelexamen niet meer gelijk is qua cesuur aan het examen voor het branchecertificaat, komt hiermee de regeling te vervallen waarmee:

a. het keuzedeelcertificaat ingewisseld kan worden voor een branchecertificaat of;
b. vrijstelling aangevraagd kan worden voor een onderdeel van het branchecertificaat voor alle examens die na 1 augustus 2021 worden afgenomen.

Om tot de nieuwe cesuur te komen is de cesuur-bepalingsmethode van Cohen-Schotanus gebruikt. De methode van Cohen-Schotanus is een compromismethode (compromis tussen een absolute cesuur en een relatieve cesuur). Het gaat uit van een absolute cesuur met een relatief referentiepunt namelijk de groep beste kandidaten. In plaats van het nemen van de theoretisch hoogst haalbare score wordt uitgegaan worden van de gemiddelde score van de kandidaten die scoren in het 95e percentiel en hoger (de top 5%). Deze methode is toegepast op alle scores voor MBO-keuzedeelexamens in het jaar 2020. Gemiddeld komt de cesuur volgens deze methode op 60%. Gemeten over het jaar 2020 zou een cesuur van 60% een stijging geven van het slagingspercentage per MBO-keuzedeelexamen tussen 15% tot 30%.

Download PDF Deze pagina als PDF