logo

Update V:base

In 2014 is V:base door Ecabo/SVPB, in nauwe samenwerking met de beveiligingsbranche, politie en KMar, ingevoerd. Inmiddels zijn met V:base duizenden Ecabo/SVPB-verklaringen afgegeven in het kader van het aanvragen van legitimatiebewijzen voor gediplomeerde beveiligers, Event security officers, alarmcentralisten, winkelsurveillanten, persoonsbeveiligers en particulier onderzoekers. Dit heeft het aanvraagproces vereenvoudigd en versneld. Bedrijven, politie en KMar zijn enthousiast over V:base. Behalve enkele kleine verbeterpunten, was er echter één belangrijke wens vanuit de gebruikers. Deze wens wordt gerealiseerd met de update van V:base!

Wat is de belangrijkste wijziging in V:base?
In de huidige versie van V:base kunnen alleen de Ecabo/SVPB-verklaringen voor de legitimatiebewijzen voor gediplomeerden online worden aangevraagd. Een wens was echter om ook de aanvraag van tijdelijke legitimatiebewijzen, de zgn. aspirantenpassen, met V:base online te gaan faciliteren. In de update van V:base is deze functionaliteit ingebouwd.

Wanneer kan er gebruik worden gemaakt van de update?
De nieuwe versie van V:base kan vanaf maandag 2 februari a.s. worden gebruikt door de beveiligingsbedrijven. V:base kan normaal worden opgestart en de nieuwe functionaliteit is meteen beschikbaar.

Hoe worden particuliere beveiligingsbedrijven geïnformeerd over de update?
De contactpersonen van beveiligingsbedrijven voor wie de nieuwe functionaliteit relevant is, namelijk organisaties die aspiranten (mogen) opleiden, ontvangen een e-mail met informatie en een duidelijke instructie over de nieuwe functionaliteit van V:base.

Zijn politie en KMar ook op de hoogte?
De nieuwe functionaliteit is ontwikkeld in nauwe samenwerking en afstemming met de beveiligingsbranche, enkele onderwijsinstellingen, politie en KMar. Als een beveiligingsbedrijf een tijdelijk legitimatiebewijs aanvraagt, kunnen politie en KMar de Ecabo/SVPB-verklaringen voor aspiranten meteen online controleren in V:base.

Wanneer en hoe kan er een legitimatiebewijs voor een aspirantbeveiliger worden aangevraagd?
Voor een aspirant Beveiliger moet een praktijkovereenkomst (POK) worden afgesloten tussen onderwijsinstelling, aspirant en beveiligingsbedrijf. Dit regelt de onderwijsinstelling. Nadat de onderwijsinstelling de POK in V:base heeft geregistreerd, krijgt de contactpersoon van het beveiligingsbedrijf hiervan bericht vanuit V:base. Het beveiligingsbedrijf kan vervolgens in V:base de gegevens van de POK controleren en, indien akkoord, online de Ecabo/SVPB-verklaring downloaden die nodig is voor de aanvraag voor het groene legitimatiebewijs. Dit gaat binnen V:base op dezelfde manier als voor de Ecabo/SVPB-verklaringen voor gediplomeerden.

Zijn de onderwijsinstellingen op de hoogte?
De onderwijsinstellingen zijn via de SVPB-nieuwsbrief en www.platformbeveiliging in december geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen. Op 2 februari ontvangen de contactpersonen van de onderwijsinstellingen, zowel particuliere onderwijsinstellingen als ROC’s, hun inloggegevens voor V:base met daarbij een duidelijke instructie.

Wat gebeurt er met aanvragen die ‘nog in de pijplijn zitten’ of nog net op de oude manier per post naar Ecabo zijn verstuurd?
De maand februari 2015 geldt als een ‘overgangsmaand’. Aanvragen die in februari nog op de oude manier worden ingediend, zullen nog gewoon worden afgehandeld. Daardoor is er een soepele overgang naar de nieuwe werkwijze. Vanaf 1 maart 2015 worden verklaringen m.b.t. de opleidingseisen uitsluitend via V:base afgegeven.

Hoe zit het met de aspirantenpassen voor ESO, BoCA en PO?
De aanvraag van een legitimatiebewijs voor Event security officer (ESO), Basisopleiding Centralist Alarmcentrale (BoCA) en Particulier onderzoeker (PO) wijkt af van Beveiliger omdat dit geen MBO-opleidingen zijn. Kort samengevat:

– ESO: alleen de door Ecabo geregistreerde toegelaten ESO-organisaties kunnen met V:base online een Ecabo/SVPB-verklaring downloaden (mits de aspirant de theorie-onderdelen heeft behaald).
– BoCA: alleen PAC’s kunnen een Ecabo/SVPB-verklaring downloaden (nadat de aspirant door de SVPB is geregistreerd).
– PO: alleen recherchebureaus met een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche en/of de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus kunnen een Ecabo/SVPB-verklaring downloaden (nadat de aspirant door de SVPB is geregistreerd).

V:base even ‘uit de lucht’ op 29 en 30 januari
De nieuwe versie van V:base wordt op donderdagmiddag 29 vanaf 12:00 uur tot en met vrijdagochtend 12:00 uur geïnstalleerd en getest. In die periode kan V:base niet worden benaderd. Houdt u hier rekening mee met het aanvragen van legitimatiebewijzen!

Vragen?
Op www.platformbeveiliging.nl wordt alle informatie over V:base, de Ecabo/SVPB-verklaringen en processen up to date gehouden. Toch een vraag? Mail deze aan info@platformbeveiliging.nl.

Download PDF Deze pagina als PDF