logo

Overzicht slagingspercentages per opleider

Zoals gebruikelijk zijn onlangs de slagingspercentages per examenonderdeel van het 1e semester 2020 naar de onderwijsinstellingen verzonden. Wij hebben ervoor gekozen over dit semester geen overzicht te publiceren op onze website met de slagingspercentages van alle onderwijsinstellingen voor Beveiliger. De reden hiervoor is dat zowel de aantallen kandidaten als de slagingspercentages vanwege Covid-19 fors kunnen afwijken van eerdere semesters en daarom niet zondermeer als representatief kunnen worden beschouwd.

Download PDF Deze pagina als PDF