logo

Oplossingsrichtingen voor de SVPB-examens

Inmiddels is het besluit gevallen dat de centrale examens VO niet doorgaan dit jaar. Het ligt in de verwachting dat vergelijkbare besluiten worden genomen voor het MBO.

De SVPB stelt alles in het werk om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de examinering voor de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging. Ons uitgangspunt daarbij zal zijn om examens op individuele basis af te (laten) nemen.

Wij zijn momenteel aan het uitzoeken hoe dit het beste kan, zowel voor de kennisexamens (cbt) als voor de praktijkexaminering. Wij denken dat het haalbaar is om deze week oplossingen te bedenken en deze ook te communiceren. Houd u dus onze nieuwsberichten in de gaten!

Download PDF Deze pagina als PDF