logo

MijnSVPB

De SVPB introduceert binnenkort een digitale omgeving voor het aanmelden van kandidaten: MijnSVPB. Vanaf het tweede kwartaal kan daar gebruik van worden gemaakt.
MijnSVPB stelt kandidaten en onderwijsinstellingen in staat om op ieder gewenst moment kandidaten aan te melden en de voortgang van examenresultaten te volgen. Daarmee vervallen de aanmeldingsformulieren die aan de SVPB toegezonden moesten worden.
In MijnSVPB zijn de gegevens van kandidaten en examens inzichtelijk voor de betrokkenen; met e-mailberichten wordt men op de hoogte gehouden van de voortgang.
De contactpersonen van de onderwijsinstellingen worden binnenkort benaderd om deel te nemen aan een instructiebijeenkomst MijnSVPB.

Download PDF Deze pagina als PDF