logo

Handboek PEC aangepast

Het Handboek PEC is herzien. Deze is geactualiseerd en gericht op het afnemen van Praktisch handelen basis (crebo 25407). Leerlingen kunnen het handboek zien als hulpmiddel voor het verrichten van de acties tijdens de proeven van bekwaamheid. Het handboek is te downloaden via de website.

Download PDF Deze pagina als PDF