logo

Format voor exameneisen is aangepast

De wijze waarop de SVPB exameneisen formuleert en vorm geeft is aangepast. De taxonomie van Romiszowski dient hiervoor als basis. Met behulp van deze taxonomie kan (nog duidelijker) het te tonen gedrag worden aangegeven: kennis wordt door Romiszowski onderverdeeld in feitelijke kennis (F) en begripsmatige kennis (B) en vaardigheid in reproductieve vaardigheid (R) en productieve vaardigheid (P).

Download PDF Deze pagina als PDF