logo

Extra informatie voor kandidaten i.v.m. het Coronavirus/COVID-19

SVPB hervat vanaf maandag 6 april 2020 in een aangepaste en afgeslankte vorm de examinering. Vanzelfsprekend zal dit volgens de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM gebeuren; zo wordt onder andere elke examenplek na gebruik goed schoongemaakt, houden we 1,5 meter afstand in acht, en zijn er diverse hulpmiddelen geregeld.

U hebt uzelf aangemeld voor een examen of bent via uw opleider aangemeld voor een examen. Wanneer uw opleider u heeft aangemeld voor het examen en u heeft hierover vragen, neem dan altijd eerst contact met uw opleider.

Naast de algemene geldende maatregelen en richtlijnen van de RIVM zijn aanvullende en/of verscherpte afspraken geformuleerd. Deze afspraken dienen strikt opgevolgd te worden, hetzelfde geldt voor aanvullende instructies van aanwezige medewerkers. We vragen u met klem goed kennis te nemen van de onderstaande maatregelen.

  • Kandidaten met klachten, ook minimale klachten, komen niet naar het examen. Onder minimale klachten verstaan we: (lichte) verkoudheidsklachten: niezen, (lichte) keelpijn, loopneus, (licht) hoesten, koorts. De examenfunctionaris mag bij twijfel kandidaten de toegang tot het examen weigeren.
  • Reizen met eigen vervoer heeft de voorkeur, waarbij we bij gebruik van de auto dringend adviseren niet te carpoolen. Reizen met het Openbaar Vervoer wordt sterk afgeraden.
  • Het gebruik van algemene ruimtes en faciliteiten, denk aan kluisjes en wachtruimte, zijn vanwege infectiegevaar niet bruikbaar. Neem daarom alleen strikt noodzakelijke spullen mee naar het examen.
  • Het identiteitsbewijs voor identiteitscontrole, mobiele telefoon e.d. dient de kandidaat op een daarvoor aangewezen plek te leggen.
  • Kandidaten komen alleen; er kunnen geen begeleiders mee naar binnen in het gebouw.
  • Kandidaten kunnen zich niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het examen melden bij de receptie.
  • Kandidaten zitten minimaal 1,5 meter van elkaar vandaan en houden zelf ook afstand bij binnenkomst en vertrek.
  • Kandidaten die klaar zijn met het examen verlaten direct de ruimte en het gebouw.
  • Alle instructies van de examenfunctionaris en overige medewerkers dienen opgevolgd te worden.
  • Hulpmiddelen ter preventie van verspreiding van het virus zijn aanwezig. Het is toegestaan om eigen hulpmiddelen (die bijvoorbeeld vanuit de werkgever zijn aangeleverd; maar denk ook aan ‘oortjes’ voor de pc) mee te brengen naar het examen. Na verificatie en goedkeuring door de examenfunctionaris kunnen deze gebruikt worden tijdens het examen.

SVPB maakt gebruik van verschillende locaties. Per locatie kunnen de maatregelen verschillen, volg altijd de instructies van de aanwezige examenfunctionarissen op. Meer informatie over onze Eureka examen-locaties is te vinden op de website https://eureka-examens.nl/nieuws/het-coronavirus-covid-19-zo-gaat-eureka-er-mee-om/. Door de omstandigheden en andere werkwijzen kan er niet altijd een voorlopige uitslag gegeven worden en kan de verwerking van examenresultaten langer duren dan gemiddeld. Wij rekenen op uw begrip!

De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 april. We houden de communicatie en de adviezen vanuit de overheid en het RIVM nauwlettend in de gaten en houden ons het recht voor om maatregelen aan te passen. Heeft u nog vragen over de huidige examinering mailt u dan naar info@svpb.nl.

Download PDF Deze pagina als PDF