logo

Extra informatie voor kandidaten i.v.m. het Coronavirus/COVID-19

I.v.m. het Coronavirus/COVID-19 worden examens in aangepaste omstandigheden afgenomen. Vanzelfsprekend volgen wij hierbij de geldende richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM:

 • het dragen van een mondkapje
 • bij entree van examengebouwen/lokalen handen wassen;
 • 1,5 meter afstand in acht nemen;
 • schoonmaken van examenplekken na gebruik.

U hebt uzelf aangemeld voor een examen of bent via uw opleider aangemeld voor een examen. Wanneer uw opleider u heeft aangemeld voor het examen en u heeft hierover vragen, neem dan altijd eerst contact met uw opleider.

Naast de algemene geldende maatregelen en richtlijnen van het RIVM zijn aanvullende en/of verscherpte afspraken geformuleerd. Deze afspraken dienen strikt opgevolgd te worden, hetzelfde geldt voor aanvullende instructies van personeel en examenfunctionarissen. We vragen u met klem goed kennis te nemen van de onderstaande maatregelen voordat u examen gaat doen.

 • Kandidaten met klachten, ook minimale klachten, komen niet naar het examen. Onder minimale klachten verstaan we: (lichte) verkoudheidsklachten: niezen, (lichte) keelpijn, loopneus, (licht) hoesten, koorts. De examenfunctionaris mag bij twijfel kandidaten de toegang tot het examen weigeren.
 • Reizen met eigen vervoer heeft de voorkeur, waarbij we bij gebruik van de auto adviseren niet te carpoolen. Reizen met het Openbaar Vervoer is mogelijk met de daarvoor geldende landelijke richtlijnen zoals het dragen van een mondmasker. Meer informatie over het dragen van een mondmasker: https://corona.explainsafe.nl/nl/modules
 • Het gebruik van algemene ruimtes en faciliteiten, denk aan kluisjes en wachtruimte, zijn vanwege infectiegevaar niet of beperkt bruikbaar. Neem daarom alleen strikt noodzakelijke spullen mee naar het examen.
 • Het identiteitsbewijs voor identiteitscontrole, mobiele telefoon e.d. dient de kandidaat op een daarvoor aangewezen plek te leggen.
 • Kandidaten komen alleen; alleen zij, en geen begeleiders, hebben toegang.
 • Kandidaten melden zich niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het examen.
 • Kandidaten zitten minimaal 1,5 meter van elkaar vandaan en houden zelf ook afstand bij binnenkomst en vertrek.
 • Kandidaten die klaar zijn met het examen verlaten direct de examenlocatie.
 • Alle instructies van de examenfunctionaris en overige medewerkers dienen opgevolgd te worden.
 • Het dragen van een mondkapje is per 1-10 verplicht in het examencentrum in Amersfoort. Overige hulpmiddelen ter preventie van verspreiding van het virus zijn aanwezig. Het is toegestaan om eigen hulpmiddelen (die bijvoorbeeld vanuit de werkgever zijn aangeleverd; maar denk ook aan ‘oortjes’ voor de pc) mee te brengen naar het examen. Na verificatie en goedkeuring door de examenfunctionaris kunnen deze gebruikt worden tijdens het examen.

SVPB maakt gebruik van verschillende locaties. Per locatie kunnen de maatregelen verschillen, volg altijd de instructies van de aanwezige examenfunctionarissen op. Meer informatie over onze Eureka examen-locaties is te vinden op de website https://eureka-examens.nl/nieuws/het-coronavirus-covid-19-zo-gaat-eureka-er-mee-om/.

Door de omstandigheden en aangepaste werkwijzen kan de verwerking van examenresultaten langer duren dan gemiddeld. Wij rekenen op uw begrip!

Annulering van examens
De afgelopen periode zijn wij, in verband met de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons bevonden, coulant omgegaan met de annuleringsvoorwaarden die van kracht zijn op onze examens. Omdat het merendeel van de examens al geruime tijd op reguliere wijze wordt afgenomen handelen wij ook weer volgens de geldende annuleringsvoorwaarden voor het verzetten/annuleren van examens.
Heeft u klachten zoals hierboven beschreven dan verzoeken wij u dit te melden via info@svpb.nl. U kunt dan niet deelnemen aan het examen en we zullen in overleg een passende oplossing vinden.

We houden de communicatie en de adviezen vanuit de overheid en het RIVM nauwlettend in de gaten en houden ons het recht voor om maatregelen aan te passen. Heeft u nog vragen over de huidige examinering mailt u dan naar info@svpb.nl.

Download PDF Deze pagina als PDF