logo

Extra informatie voor kandidaten i.v.m. het Coronavirus/COVID-19

De huidige stand van zaken rondom COVID-19 maakt dat wij langzaamaan weer overgaan tot de normale situatie. Vanzelfsprekend volgen wij de geldende richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM.

Naast de algemene geldende maatregelen en richtlijnen van het RIVM zijn er nog enkele aanvullende afspraken geformuleerd. Deze afspraken dienen strikt opgevolgd te worden, hetzelfde geldt voor aanvullende instructies van personeel en examenfunctionarissen. We vragen u met klem goed kennis te nemen van de onderstaande maatregelen voordat u examen gaat doen.

  • Kandidaten met klachten, komen niet naar het examen. Onder minimale klachten verstaan we: (lichte) verkoudheidsklachten: niezen, (lichte) keelpijn, loopneus, (licht) hoesten, koorts. De examenfunctionaris mag bij twijfel kandidaten de toegang tot het examen weigeren.
  • Algemene ruimtes en faciliteiten, denk aan kluisjes en wachtruimte, zijn nog niet of beperkt bruikbaar. Neem daarom alleen strikt noodzakelijke spullen mee naar het examen.
  • Het identiteitsbewijs voor identiteitscontrole, mobiele telefoon e.d. dient de kandidaat op een daarvoor aangewezen plek te leggen.
  • Kandidaten komen alleen; alleen zij, en geen begeleiders, hebben toegang.
  • Kandidaten melden zich niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het examen.
  • Kandidaten zitten minimaal 1,5 meter van elkaar vandaan en houden zelf ook afstand bij binnenkomst en vertrek.
  • Kandidaten die klaar zijn met het examen verlaten direct de examenlocatie.
  • Alle instructies van de examenfunctionaris en overige medewerkers dienen opgevolgd te worden.

In het examencentrum in Amersfoort zijn middelen ter preventie van verspreiding van het virus aanwezig. Het dragen van een mondkapje is m.i.v. van 27 september niet meer verplicht in het examencentrum in Amersfoort. Het is toegestaan om eigen hulpmiddelen (bijvoorbeeld ‘oortjes’ voor de pc) mee te brengen naar het examen. Na verificatie en goedkeuring door de examenfunctionaris kunnen deze gebruikt worden tijdens het examen.

SVPB maakt gebruik van verschillende locaties. Per locatie kunnen de maatregelen verschillen, volg altijd de instructies van de aanwezige examenfunctionarissen op.

De reguliere annuleringsvoorwaarden zijn weer van kracht
De afgelopen periode zijn wij, in verband met de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons bevonden, coulant omgegaan met de annuleringsvoorwaarden die van kracht zijn op onze examens. De huidige stand van zaken rondom COVID-19 maakt echter dat wij weer zijn overgaan tot de normale situatie. Wij zullen dan ook weer volledig handelen volgens de geldende annuleringsvoorwaarden voor het verzetten/annuleren van examens. Zie hiervoor de aanmeldingsvoorwaarden, m.n. artikel 5 en artikel 7.

We houden de communicatie en de adviezen vanuit de overheid en het RIVM nauwlettend in de gaten en houden ons het recht voor om maatregelen aan te passen. Heeft u nog vragen over de huidige examinering mailt u dan naar info@svpb.nl.

Download PDF Deze pagina als PDF