logo

Keuzedelen MBO (crebo 25690/25691)

De SVPB biedt examens aan voor een aantal keuzedelen binnen het mbo. Het gaat om keuzedelen die in ieder geval gekoppeld zijn aan de kwalificatie Beveiliger.
Een deel van de MBO-keuzedeelexamens van de SVPB zijn gebaseerd op de examens voor branchecertificaten met dezelfde inhoud, bedoeld voor de vakvolwassen beroepsbeoefenaar met een aantal jaren werkervaring. Het gaat dan om certificaten die zijn opgenomen in de justitiële regelgeving en/of erkend zijn in de beveiligingsbranche.
Deze examens voor beginnende en vakvolwassen beroepsbeoefenaar zijn inhoudelijk gelijk, maar een kandidaat mag bij het MBO-keuzedeelexamen meer fouten maken dan bij het examen voor het branchecertificaat. De examencommissie heeft besloten om voor deze examens de cesuur van de MBO-keuzedeelexamens van de SVPB die gebaseerd zijn op een branche-certificaat per 1 augustus 2021 (ingang van de nieuwe examenprogramma’s) vast te stellen op 60%. Dit geldt dus niet voor nieuw ontwikkelde keuzedeelexamens zoals Stadionbeveiliging.

Omdat het MBO-keuzedeelexamen niet meer gelijk is qua cesuur aan het examen voor het branchecertificaat, komt hiermee de regeling te vervallen waarmee:
a. het keuzedeelcertificaat ingewisseld kan worden voor een branchecertificaat of;
b. vrijstelling aangevraagd kan worden voor een onderdeel van het branchecertificaat voor alle examens die na 1 augustus 2021 worden afgenomen.

Het aanbod van geschikte keuzedelen is in ontwikkeling. Parallel aan deze ontwikkelingen zal ook gekeken worden naar de bestaande keuzedeelexamens. Waarbij we er naar streven de inhoud van keuzedeelexamens volledig afgestemd te laten zijn op de beginnend beroepsbeoefenaar. Het examen voor het branchecertificaat blijft zich vanzelfsprekend richten op de beroepsbeoefenaar met werkervaring.
De hierboven genoemde regeling met betrekking tot de verlaging van de cesuur is daarom van tijdelijke aard: op het moment dat de inhoudelijke aanpassingen worden doorgevoerd zal de cesuur voor het keuzedeel weer worden teruggebracht naar 67%. De regelingen met betrekking tot het inwisselen en/of het verlenen van vrijstelling (a. en b.) blijven uiteraard wel onverminderd van kracht.

Download PDF Deze pagina als PDF