logo

Keuzedelen MBO (crebo 25690/25691)

De SVPB biedt examens aan voor een aantal keuzedelen binnen het mbo. Het gaat om keuzedelen die in ieder geval gekoppeld zijn aan de kwalificatie Beveiliger.
Een deel van de MBO-keuzedeelexamens van de SVPB zijn gebaseerd op de examens voor branchecertificaten met dezelfde inhoud, bedoeld voor de vakvolwassen beroepsbeoefenaar met een aantal jaren werkervaring. Het gaat dan om certificaten die zijn opgenomen in de justitiële regelgeving en/of erkend zijn in de beveiligingsbranche.
Deze examens voor beginnende en vakvolwassen beroepsbeoefenaar zijn inhoudelijk gelijk, maar een kandidaat mag bij het MBO-keuzedeelexamen meer fouten maken dan bij het examen voor het branchecertificaat. De examencommissie heeft besloten om voor deze examens de cesuur van de MBO-keuzedeelexamens van de SVPB die gebaseerd zijn op een branche-certificaat per 1 augustus 2021 (ingang van de nieuwe examenprogramma’s) vast te stellen op 60%. Dit geldt dus niet voor nieuw ontwikkelde keuzedeelexamens zoals Stadionbeveiliging.

Omdat het MBO-keuzedeelexamen niet meer gelijk is qua cesuur aan het examen voor het branchecertificaat, komt hiermee de regeling te vervallen waarmee:
a. het keuzedeelcertificaat ingewisseld kan worden voor een branchecertificaat of;
b. vrijstelling aangevraagd kan worden voor een onderdeel van het branchecertificaat voor alle examens die na 1 augustus 2021 worden afgenomen.

Het aanbod van geschikte keuzedelen is in ontwikkeling. Parallel aan deze ontwikkelingen zal ook gekeken worden naar de bestaande keuzedeelexamens. Waarbij we er naar streven de inhoud van keuzedeelexamens volledig afgestemd te laten zijn op de beginnend beroepsbeoefenaar. Het examen voor het branchecertificaat blijft zich vanzelfsprekend richten op de beroepsbeoefenaar met werkervaring.
De hierboven genoemde regeling met betrekking tot de verlaging van de cesuur is daarom van tijdelijke aard: op het moment dat de inhoudelijke aanpassingen worden doorgevoerd zal de cesuur voor het keuzedeel weer worden teruggebracht naar 67%. De regelingen met betrekking tot het inwisselen en/of het verlenen van vrijstelling (a. en b.) blijven uiteraard wel onverminderd van kracht.

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via MijnSVPB.
 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Examenprogramma keuzedelen mbo 2022-2023

  Examenprogramma Certificaat Leidinggeven Particuliere Beveiliging 2022-2023
  Als een kandidaat het SVPB Certificaat Leidinggeven Particuliere Beveiliging heeft behaald, kan een opleider de twee behaalde cijfers middelen en gebruiken als eindoordeel voor het Keuzedeel Leidinggeven (K0061).

  Examenprogramma keuzedeel Stadionbeveiliging 2023

 • Keuzedeel Cameratoezicht

  Naam examenonderdeel: Basiskennis cameratoezicht
  Exameneisen Basiskennis Cameratoezicht
  Naam examenonderdeel: Effectief waarnemen
  Exameneisen Effectief waarnemen
 • Keuzedeel Port safety & security

  Naam examenonderdeel: Basiskennis havenbeveiliging

  Exameneisen Basiskennis havenbeveiliging

 • Keuzedeel Winkelbeveiliging

  Naam examenonderdeel: Vakkennis winkelbeveiliging

  Exameneisen Vakkennis winkelbeveiliging

 • Keuzedeel Basiskennis beveiliging in de zorg

  Naam examenonderdeel: Basiskennis beveiliging in de zorg

  Exameneisen Basiskennis beveiliging in de zorg

 • Keuzedeel Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

  Naam examenonderdeel: Basiskennis weerbaarheid

  Exameneisen Basiskennis weerbaarheid

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik. De theorie examens worden afgenomen Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De antwoorden worden niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Basiskennis weerbaarheid

  Het examen voor dit keuzedeel bestaat uit een CBT-examen voor de toetsing van de kennis (dat evenals voor alle andere keuzedelen waarvoor SVPB examens aanbiedt door SVPB zal worden afgenomen) en een vaardigheidsexamen. Voor dit vaardigheidsexamen levert de SVPB een exameninstrument met casussen waarmee de onderwijsinstelling het vaardigheidsexamen zelf afneemt en beoordeelt.

  Omdat de afname van de examens gesplitst is over SVPB en onderwijsinstelling, en de SVPB hierdoor alleen verantwoordelijkheid kan dragen voor de afname en beoordeling van het CBT-examen, krijgt de kandidaat met een voldoende resultaat voor het CBT-examen een verklaring uitgereikt i.p.v. een certificaat.

 • Keuzedeel Leidinggeven

  De exameneisen voor Certificaat Leidinggeven Particuliere Beveiliging, modelopgaven en documenten voor de praktijkopdrachten staan bij de informatie over het branche-certificaat.

 • Keuzedeel Stadionbeveiliging

  Exameneisen Basiskennis Stadionbeveiliging
  Exameneisen Praktijk Stadionbeveiliging

  De modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik. Het examen wordt afgenomen Questionmark. U kunt zelf het modelexamen maken in Questionmark. De antwoorden worden niet opgeslagen. Het modelexamen is alleen bedoeld zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Modelexamen Basiskennis Stadionbeveiliging

  Het examen voor dit keuzedeel bestaat uit een CBT-examen voor de toetsing van de kennis (dat evenals voor alle andere keuzedelen waarvoor SVPB examens aanbiedt door SVPB zal worden afgenomen) en een vaardigheidsexamen. Voor dit vaardigheidsexamen levert de SVPB een exameninstrument met casussen waarmee de onderwijsinstelling het vaardigheidsexamen zelf afneemt en beoordeelt.

  Omdat de afname van de examens gesplitst is over SVPB en onderwijsinstelling, en de SVPB hierdoor alleen verantwoordelijkheid kan dragen voor de afname en beoordeling van het CBT-examen, krijgt de kandidaat met een voldoende resultaat voor het CBT-examen een verklaring uitgereikt i.p.v. een certificaat.

Download PDF Deze pagina als PDF