Ga direct naar

Voor de examenonderdelen Praktijkopdrachten Situationeel aansturen en Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit moet de kandidaat in de beroepspraktijk opdrachten uitvoeren. Deze opdrachten staan in een Word-bestand en moeten ook in dit Word-bestand worden uitgewerkt. Bij de aanmelding voor het praktijkexamen moeten deze Word-bestanden worden omgezet in pdf en vervolgens geüpload in MijnSVPB.

Let op: na 1 september 2023 is examen doen alleen nog mogelijk met de Versie september 2022 van de praktijkopdrachten. Hierin zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Praktijkopdrachten K1 Situationeel aansturen
Praktijkopdrachten K2 Borgen kwaliteit

Na het afronden van deze praktijkopdrachten kan het examen aangevraagd worden via MijnSVPB. Het examen wordt beoordeeld met rubrics:

Rubric Praktijkopdrachten K1 Situationeel aansturen
Rubric Praktijkopdrachten K2 Borgen kwaliteit

De praktijkopleider van het leerbedrijf en de onderwijsinstelling moeten onderstaande voortgangstabellen invullen en ondertekenen. Deze formulieren moeten bij de aanmelding voor het praktijkexamen worden geüpload.

Voortgangstabel Praktijkopdrachten Situationeel aansturen
Voortgangstabel Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit

Voor zowel de kandidaat als de praktijkopleider van het leerbedrijf is een handleiding beschikbaar met uitleg over de uit te werken praktijkopdrachten, de in te vullen voortgangstabel en de feedbackformulieren:

Handleiding praktijkopdrachten