logo

Keuzedelen mbo

De SVPB biedt examens aan voor een aantal keuzedelen binnen het mbo. Het gaat om keuzedelen die in ieder geval gekoppeld zijn aan de kwalificaties Beveiliger en Coördinator beveiliging. Vaak maken deze examens ook deel uit van andere SVPB-certificaten. Het gaat dan om certificaten die zijn opgenomen in de justitiële regelgeving en/of erkend zijn in de beveiligingsbranche. Het behalen van een keuzedeel via een SVPB-examen is dan extra waardevol. Bij de betreffende keuzedelen wordt hierover meer informatie gegeven.

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via MijnSVPB.
 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Examenprogramma keuzedelen mbo 2018
  Examenprogramma keuzedelen mbo 2019

 • Keuzedeel Cameratoezicht

  Voor de examinering van het Keuzedeel cameratoezicht kan gebruik gemaakt worden van de examens waarmee het SVPB/ExTH-certificaat Cameratoezicht kan worden behaald. Zie voor nadere informatie onder Cameratoezicht.

 • Keuzedeel Port safety & security

  Naam examenonderdeel: Basiskennis havenbeveiliging
  Exameneisen Basiskennis havenbeveiliging

  Het examenonderdeel Basiskennis havenbeveiliging sluit inhoudelijk volledig aan op de eindtermen van de cursus Havenbeveiliging zoals opgenomen in de Havenbeveiligingswet.

 • Keuzedeel Proactief beveiligen

  Naam examenonderdeel: Basiskennis proactief beveiligen
  Exameneisen Basiskennis Proactief beveiligen

  Na het behalen van dit examenonderdeel EN het SVPB-diploma Beveiliger kan het Keuzedeelcertificaat, zolang de geldigheidsduur niet is verstreken, worden ingewisseld voor het reguliere SVPB-certificaat Proactief beveiligen (hieraan zijn administratiekosten verbonden).

 • Keuzedeel Winkelbeveiliging

  Naam examenonderdeel: Vakkennis winkelbeveiliging

  Exameneisen Vakkennis winkelbeveiliging

  Na het behalen van dit examenonderdeel EN het SVPB-diploma Beveiliger kan het Keuzedeelcertificaat, zolang de geldigheidsduur niet is verstreken, worden ingewisseld voor het reguliere SVPB-certificaat Winkelsurveillance (hieraan zijn administratiekosten verbonden).

 • Keuzedeel Basiskennis beveiliging in de zorg

  Naam examenonderdeel: Basiskennis beveiliging in de zorg
  Exameneisen Basiskennis beveiliging in de zorg

  Na het behalen van dit examenonderdeel EN het SVPB-diploma Beveiliger kan worden doorgestroomd in het SVPB-certificaat Beveiliging in de zorg (zie voor verdere informatie Beveiliging in de zorg).

Download PDF Deze pagina als PDF