logo

Keuzedelen MBO (crebo 25407/25408)

De SVPB biedt examens aan voor een aantal keuzedelen binnen het mbo. Het gaat om keuzedelen die in ieder geval gekoppeld zijn aan de kwalificaties Beveiliger en Coördinator beveiliging. 
De MBO-keuzedeelexamens van de SVPB zijn gebaseerd op de examens voor branchecertificaten met dezelfde inhoud, bedoeld voor de vakvolwassen beroepsbeoefenaar met een aantal jaren werkervaring. Het gaat dan om certificaten die zijn opgenomen in de justitiële regelgeving en/of erkend zijn in de beveiligingsbranche.
De examens voor beginnende en vakvolwassen beroepsbeoefenaar zijn inhoudelijk gelijk, maar een kandidaat mag bij het MBO-keuzedeelexamen meer fouten maken dan bij het examen voor het branchecertificaat. De examencommissie heeft besloten om de cesuur van de MBO-keuzedeelexamens van de SVPB per 1 augustus 2021 (ingang van de nieuwe examenprogramma’s) vast te stellen op 60%.
Omdat het MBO-keuzedeelexamen niet meer gelijk is qua cesuur aan het examen voor het branchecertificaat, komt hiermee de regeling te vervallen waarmee:
a. het keuzedeelcertificaat ingewisseld kan worden voor een branchecertificaat of;
b. vrijstelling aangevraagd kan worden voor een onderdeel van het branchecertificaat voor alle examens die na 1 augustus 2021 worden afgenomen.

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via MijnSVPB.
 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Examenprogramma keuzedelen mbo 2020-2021
  Examenprogramma keuzedelen mbo 2021-2022

 • Keuzedeel Cameratoezicht

  Naam examenonderdeel: Basiskennis cameratoezicht
  Exameneisen Basiskennis Cameratoezicht
  Naam examenonderdeel: Effectief waarnemen
  Exameneisen Effectief waarnemen

 • Keuzedeel Port safety & security

  Naam examenonderdeel: Basiskennis havenbeveiliging
  Exameneisen Basiskennis havenbeveiliging
 • Keuzedeel Proactief beveiligen

  Naam examenonderdeel: Basiskennis proactief beveiligen
  Exameneisen Basiskennis Proactief beveiligen

 • Keuzedeel Winkelbeveiliging

  Naam examenonderdeel: Vakkennis winkelbeveiliging
  Exameneisen Vakkennis winkelbeveiliging

 • Keuzedeel Basiskennis beveiliging in de zorg

  Naam examenonderdeel: Basiskennis beveiliging in de zorg
  Exameneisen Basiskennis beveiliging in de zorg

 • Keuzedeel Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

  Naam examenonderdeel: Basiskennis weerbaarheid
  Exameneisen Basiskennis weerbaarheid

  De modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Modelopgaven Basiskennis weerbaarheid

  Het examen voor dit keuzedeel bestaat uit een CBT-examen voor de toetsing van de kennis (dat evenals voor alle andere keuzedelen waarvoor SVPB examens aanbiedt door SVPB zal worden afgenomen) en een vaardigheidsexamen. Voor dit vaardigheidsexamen levert de SVPB een exameninstrument met casussen waarmee de onderwijsinstelling het vaardigheidsexamen zelf afneemt en beoordeelt.

  Omdat de afname van de examens gesplitst is over SVPB en onderwijsinstelling, en de SVPB hierdoor alleen verantwoordelijkheid kan dragen voor de afname en beoordeling van het CBT-examen, krijgt de kandidaat met een voldoende resultaat voor het CBT-examen een verklaring uitgereikt i.p.v. een certificaat.

Download PDF Deze pagina als PDF