logo

Keuzedelen mbo

De SVPB biedt examens aan voor een aantal keuzedelen binnen het mbo. Het gaat om keuzedelen die in ieder geval gekoppeld zijn aan de kwalificaties Beveiliger en Coördinator beveiliging. Vaak maken deze examens ook deel uit van andere SVPB-certificaten. Het gaat dan om certificaten die zijn opgenomen in de justitiële regelgeving en/of erkend zijn in de beveiligingsbranche. Het behalen van een keuzedeel via een SVPB-examen is dan extra waardevol. Bij de betreffende keuzedelen wordt hierover meer informatie gegeven.

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor examens via MijnSVPB.
 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Examenprogramma keuzedelen mbo 2020-2021

 • Keuzedeel Cameratoezicht

  Voor de examinering van het Keuzedeel cameratoezicht kan gebruik gemaakt worden van de examens waarmee het SVPB/ExTH-certificaat Cameratoezicht kan worden behaald. Zie voor nadere informatie onder Cameratoezicht.

 • Keuzedeel Port safety & security

  Naam examenonderdeel: Basiskennis havenbeveiliging
  Exameneisen Basiskennis havenbeveiliging

  Het examenonderdeel Basiskennis havenbeveiliging sluit inhoudelijk volledig aan op de eindtermen van de cursus Havenbeveiliging zoals opgenomen in de Havenbeveiligingswet.

 • Keuzedeel Proactief beveiligen

  Naam examenonderdeel: Basiskennis proactief beveiligen
  Exameneisen Basiskennis Proactief beveiligen

 • Keuzedeel Winkelbeveiliging

  Naam examenonderdeel: Vakkennis winkelbeveiliging
  Exameneisen Vakkennis winkelbeveiliging

 • Keuzedeel Basiskennis beveiliging in de zorg

  Naam examenonderdeel: Basiskennis beveiliging in de zorg
  Exameneisen Basiskennis beveiliging in de zorg

  Na het behalen van dit examenonderdeel EN het SVPB-diploma Beveiliger kan worden doorgestroomd in het SVPB-certificaat Beveiliging in de zorg (zie voor verdere informatie Beveiliging in de zorg).

 • Keuzedeel Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

  Naam examenonderdeel: Basiskennis weerbaarheid
  Exameneisen Basiskennis weerbaarheid

  De modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Modelopgaven Basiskennis weerbaarheid

  Het examen voor dit keuzedeel bestaat uit een CBT-examen voor de toetsing van de kennis (dat evenals voor alle andere keuzedelen waarvoor SVPB examens aanbiedt door SVPB zal worden afgenomen) en een vaardigheidsexamen. Voor dit vaardigheidsexamen levert de SVPB een exameninstrument met casussen waarmee de onderwijsinstelling het vaardigheidsexamen zelf afneemt en beoordeelt.

  Omdat de afname van de examens gesplitst is over SVPB en onderwijsinstelling, en de SVPB hierdoor alleen verantwoordelijkheid kan dragen voor de afname en beoordeling van het CBT-examen, krijgt de kandidaat met een voldoende resultaat voor het CBT-examen een verklaring uitgereikt i.p.v. een certificaat.

Download PDF Deze pagina als PDF