logo

Event Security (Officer + Supervisor)

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor de vakkennisexamens (theorie) en het examenonderdeel Praktijkopdrachten ESO via MijnSVPB.
  Volgt u een opleiding bij een onderwijsinstelling, informeer dan eerst bij de school.

  Als u zich wilt aanmelden voor het examenonderdeel Basis- en wetskennis ESS en Praktijkopdrachten ESS, kunt u contact opnemen via info@svpb.nl.

 • Modelexamens

  De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.
  Voor de vakkennisexamens die worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een selectie modelopgaven.

  Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik.

  Modelopgaven Event security
  Modelopgaven Wettelijke kaders basis
  Modelopgaven Event security supervisor

  Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen computerbased testing.

 • Examenprogramma

  Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.

  Event security officer 2019-2020

  Event security supervisor 2019-2020

 • Exameneisen

 • Praktijkexamen

  Praktijkopdrachten
  Tijdens de praktijkopleiding, die maximaal 12 maanden kan duren, moet de ESO-aspirant een aantal opdrachten uitvoeren. Deze opdrachten staan in het examenprogramma ESO.

  Praktijkbeoordelingsformulier ESO
  Als de kandidaat wordt aangemeld of zichzelf aanmeldt voor het mondeling examen Praktijkopdrachten ESO, dan moet het volledig ingevulde en ondertekende Praktijkbeoordelingsformulier ESO worden geüpload in MijnSVPB.

  Aan dit praktijkopdrachtenformulier ESO is ook een set van beoordelingsformulieren per opdracht gekoppeld en een toelichting. Deze set beoordelingsformulieren is een hulpmiddel voor de praktijkbeoordelaars die ESO-aspiranten begeleiden tijdens hun werkzaamheden bij evenementen.

  De formulieren corresponderen met de opdrachten en zijn gekoppeld aan de exameneisen. Tevens is er ruimte voor een toelichting van de praktijkbeoordelaar waarbij een overall karakteristieke beschrijving gegeven kan worden.
  De beoordelingsformulieren kunnen door de kandidaat als geheugensteuntje meegenomen worden naar het examen maar dit is geen verplichting.

 • Geregistreerde ESO-organisaties waar praktijk mag worden gedaan

  Een aspirant kan zijn praktijk voor ESO alleen doen bij een hiervoor geregistreerde evenementenbeveiligingsorganisatie. Zie voor meer informatie hierover platformbeveiliging.nl.
 • Training praktijkbeoordelaar ESO

  Een geregistreerde ESO-organisatie beschikt over tenminste één praktijkbeoordelaar. De praktijkbeoordelaar is verantwoordelijk voor de praktijkbegeleiding en de beoordeling van aspirant-Event Security Officers die door de geregistreerde ESO-organisatie worden opgeleid. Om door SVPB geregistreerd te kunnen worden als praktijkbeoordelaar dient de training voor praktijkbeoordelaars ESO gevolgd te worden (LET OP: dit is een andere training dan die wordt gegeven voor praktijkopleiders Beveiliger).
  De training duurt één dag en de onderwerpen die aan bod komen zijn: achtergrondinformatie over de evenementenbranche, hoe moet worden begeleid en beoordeeld, wet- en regelgeving, praktijkexameneisen en praktijkopdrachten en het examineringstraject. Een praktijkbeoordelaar wordt geacht over de benodigde vakkennis te beschikken, daarom wordt tijdens de training het examenonderdeel Event security afgelegd (deelnemers die in bezit zijn van het certificaat Event Security Officer zijn vrijgesteld van dit examen, omdat zij dit onderdeel al hebben behaald).

  Op 4 oktober 2019 organiseren wij weer een nieuwe training praktijkbeoordelaar ESO. U kunt zich voor deze training aanmelden door het aanmeldingsformulier met bijlage per e-mail in te sturen via info@svpb.nl.

Download PDF Deze pagina als PDF