logo

Nieuws

Bijzondere leerstoel Publiek-Private Veiligheid

De Nederlandse Veiligheidsbranche gaat in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen, afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie, een bijzondere leerstoel op het terrein van publiek-private veiligheid instellen. De Nederlandse Veiligheidsbranche stelt samen met de Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) en de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligi
Lees meer

Wildgroei in oefenexamens

Wij zien de afgelopen jaren het aantal (digitale) aanbieders van allerhande ‘proefexamens’ voor examens fors toenemen. Er zijn verschillende websites waarin wordt gesuggereerd dat het om ‘echte SVPB-examens’ of ‘volledige SVPB-proefexamens’ gaat. Voor alle duidelijkheid: de SVPB heeft, als onafhankelijk examenbureau, GEEN ENKELE bemoeienis met dergelijke aanbieders. Alvorens geld &
Lees meer

Examenprogramma Event Security Officer gewijzigd

Het examenprogramma Event Security Officer is per 1 januari 2013 gewijzigd. U vindt het gewijzigde examenprogramma in het menu onder Diploma’s en certificaten -> Certificaten -> Event Security Officer .
Lees meer

Eerste examen Ordebewaring publieke dienstverlening

De heer Sjaak Krombeen, programmaleider van het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van BZK reikte vandaag de eerste diploma’s uit voor het examen Ordebewaring Publieke Dienstverlening. Het examen vormde het sluitstuk van een opleiding die door beveiligers en zogeheten Ordeverantwoordelijke Ambtenaren (OVA) werd gevolgd. In 2010-2011 experimenteerden VNG, Divosa, het UWV en de werkpleinen Rotterd
Lees meer

Toelichting examenonderdeel Persoonsbeveiligingsopdracht

Met ingang van 1 augustus 2012 is het examenprogramma voor het certificaat Persoonsbeveiliging uitgebreid met het examenonderdeel Persoonsbeveiligingsopdracht. Voor deze open werk opdracht is 180 minuten beschikbaar waarin 3 verschillende opdrachten gemaakt en met de PC (in Word) uitgewerkt moeten worden. De onderwerpen die in de opdrachten aan de orde kunnen komen variëren van het schrijven van bijvoorbeeld (onderde
Lees meer

Exameneisen voor het certificaat Persoonsbeveiliging

De exameneisen voor het certificaat Persoonsbeveiliging zijn gewijzigd. Aan exameneis 5.02.07 is de term ‘buurtinventarisatie’ toegevoegd.
Lees meer