logo

Nieuws

Video praktijkexamen Coördinator Beveiliging

In navolging van de film over het vakkennisexamen (computerbased testing) en het praktijkexamen Beveiliger, is er nu ook een film beschikbaar over het praktijkexamen Coördinator Beveiliging. Een film van circa 15 minuten laat zien hoe een praktijkexamen voor Coördinator beveiliging wordt afgenomen. Beide onderdelen passeren de revue: Praktijkopdrachten CB en Leidinggeven CB. De film is opgenomen in ons examencentrum
Lees meer

Nieuwe legitimatie beveiligers en particulier onderzoekers

Zoals eerder bekendgemaakt wordt per 1 mei 2014 voor beveiligers en particulier onderzoekers een nieuw model legitimatiebewijs ingevoerd en verandert ook de procedure voor de aanvraag toestemming korpschef (voorheen politietoestemming). Ook keert de ‘groene pas’ voor beveiligers in opleiding terug en komt er een ‘oranje pas’ voor voetbalstewards. Voor passen die in maart of tot 15 april 2014 v
Lees meer

Per 1-1-2014 nieuwe examensystematiek voor Effectief waarnemen

Vanaf 1 november is het mogelijk om het nieuwe modelexamen Effectief waarnemen te maken. De exameneisen waarop het examenonderdeel gebaseerd is, zijn ongewijzigd gebleven. De manier om het examen af te nemen is wel grondig gewijzigd en sluit hierdoor beter aan bij de praktijk. In plaats van één film die 20 minuten duurt krijgt de kandidaat opeenvolgend drie verschillende films van elk 12 minuten te zien. De gebeurten
Lees meer

Examenkalender 2014

De examenkalender voor 2014 is gepubliceerd op onze website. Ook voor 2014 geldt dat voor groepen kandidaten op aanvraag andere data kunnen worden besproken. U vindt de examenkalender hier.
Lees meer

Omzetbelasting (BTW) en aanmelding

Vanwege het standpunt van de Belastingdienst over de toepassing van de BTW-onderwijsvrijstelling bij examinering is de SVPB genoodzaakt aan te geven of het gaat om examens ter afsluiting van onderwijs dat is vrijgesteld voor de omzetbelasting. Daarvan is sprake als het onderwijs wettelijk geregeld is (bijvoorbeeld op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs) of als het beroepsonderwijs wordt verstrekt door organ
Lees meer

Nieuwe algemene voorwaarden

Per 1 augustus 2013 zijn de algemene bepalingen van de SVPB licht gewijzigd en voortaan heten ze algemene voorwaarden.    
Lees meer

Beoordeling kerntaken Beveiliger en Coördinator Beveiliging

Voor de beroepsgerichte MBO-opleidingen geldt dat de onderwijsinstellingen op kerntaakniveau moeten beoordelen (tenminste met een driepuntsschaal, maar een tienpuntsschaal, zoals de SVPB standaard hanteert, mag natuurlijk ook). Als service voor de onderwijsinstellingen staan er sinds 2012 omrekentabellen op onze site om de behaalde cijfers voor de kerntaakoverstijgende/doorsnijdende SVPB-examenonderdelen voor Beveili
Lees meer

Video’s computerbased testing en praktijkexamen Beveiliger

In samenwerking met uitgeverij Edu’Actief zijn twee films gemaakt over de gang van zaken bij een SVPB-examen. Een film van circa 5 minuten laat zien hoe een vakkennisexamen (computerbased testing) wordt afgenomen. De film is opgenomen in ons examencentrum in Amersfoort waar ook de meeste vakkennisexamens worden afgenomen. De film start op het moment dat de kandidaat op de examendatum aankomt met de trein of met de au
Lees meer

Nieuwe website

De website van de SVPB was, in ieder geval in technisch opzicht, toe aan vervanging. Bij het ontwikkelproces van de nieuwe website is echter meteen ook de structuur op de schop genomen en is dankbaar gebruik gemaakt van de input van onderwijsinstellingen, kandidaten, bedrijven en examenfunctionarissen. Ons doel: informatie moet zo makkelijk mogelijk gevonden kunnen worden en zoveel mogelijk per examensoort. Wie infor
Lees meer