logo

Nieuws

SVPB gaat Houten verlaten

De SVPB gaat Houten na ruim 22 jaar verlaten en betrekt een gebouw dat tegenover Examencentrum Amersfoort ligt en direct bij station Schothorst. De verhuizing vindt plaats op vrijdag 18 september en maandag 21 september a.s.
Lees meer

Aanpassing RPBR per 1-7-2015

In de Staatscourant van 1-7-2015 is de aanpassing van de Regeling particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus (RPBR) gepubliceerd. De wijzigingen houden verband met het overgaan van de wettelijke taken van Ecabo naar S-BB.
Lees meer

Website Platformbeveiliging.nl vernieuwd

Website Platformbeveiliging.nl is vernieuwd. De website heeft een andere look en feel gekregen. Met de gewijzigde vormgeving en structuur navigeert u eenvoudiger door de website.
Lees meer

Andere invulling modelexamens

Sinds april zijn de modelexamens per examenonderdeel op de website van de SVPB vervangen door een vijftal modelopgaven per examenonderdeel.
Lees meer

Update V:base

In 2014 is V:base door Ecabo/SVPB, in nauwe samenwerking met de beveiligingsbranche, politie en KMar, ingevoerd. Inmiddels zijn met V:base duizenden Ecabo/SVPB-verklaringen afgegeven in het kader van het aanvragen van legitimatiebewijzen voor gediplomeerde beveiligers, Event security officers, alarmcentralisten, winkelsurveillanten, persoonsbeveiligers en particulier onderzoekers. Dit heeft het aanvraagproces vereenv
Lees meer

Registratie praktijkoverkomsten in V:base

Met ingang van 1 januari 2015 vervalt de controle bij het praktijkexamen Beveiliger op de Medeondertekeningsverklaring (MOV) van Ecabo. Het is de bedoeling dat per 1 februari 2015 de onderwijsinstellingen de praktijkovereenkomsten (POK’s), die voor de MBO-opleiding Beveiliger zijn afgesloten met erkende leerbedrijven en deelnemers, gaan registreren in V:base. V:base is de applicatie die sinds februari 2014 al wordt g
Lees meer

Nieuwsbrief september 2014 verzonden

Op vrijdag 12 september is de nieuwe nieuwsbrief verzonden. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt hem nog eens nalezen op onze website: Nieuwsbrief september 2014 Wilt u de digitale nieuwsbrief voortaan automatisch ontvangen? U kunt zich daarvoor hier aanmelden.
Lees meer

Nieuwsbrief juni 2014 verzonden

Op donderdag 5 juni is de nieuwe nieuwsbrief verzonden. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt hem nog eens nalezen op onze website: Nieuwsbrief juni 2014 Wilt u de digitale nieuwsbrief voortaan automatisch ontvangen? U kunt zich daarvoor hier aanmelden.
Lees meer

Video praktijkexamen Coördinator Beveiliging

In navolging van de film over het vakkennisexamen (computerbased testing) en het praktijkexamen Beveiliger, is er nu ook een film beschikbaar over het praktijkexamen Coördinator Beveiliging. Een film van circa 15 minuten laat zien hoe een praktijkexamen voor Coördinator beveiliging wordt afgenomen. Beide onderdelen passeren de revue: Praktijkopdrachten CB en Leidinggeven CB. De film is opgenomen in ons examencentrum
Lees meer