logo

Nieuws

Wijziging telefonische bereikbaarheid SVPB op vrijdagmiddag

Met ingang van 3 november 2017 is de SVPB op vrijdagmiddag telefonisch niet bereikbaar. U kunt ons wel mailen via: info@svpb.nl.
Lees meer

Pilot van SVPB en ExTH voor een gezamenlijk Certificaat Cameratoezicht

Cameratoezicht is niet meer weg te denken uit onze samenleving en zowel in publiek als privaat domein wordt er intensief gebruik van gemaakt. Dit betekent dat ook (aspirant) beveiligers en HTV-ers hiermee te maken hebben in hun werk of bpv. Deskundigheidsbevordering op het gebied van cameratoezicht vindt al veelvuldig plaats. Voor het mbo is er ook een keuzedeel Cameratoezicht. SVPB en ExTH examineren voor resp. de p
Lees meer

Examenkalender 2017 gepubliceerd

De examenkalender voor 2017 is gepubliceerd voor de examens die in Examencentrum Amersfoort worden afgenomen. Anders dan voorgaande jaren zijn de data op de kalender onder voorbehoud: het aanmelden voor SVPB-examens gaat met de dit jaar ingevoerde applicatie MijnSVPB en daarin staan de actuele examendata. Met MijnSVPB kan er dagelijks worden ingespeeld op het aantal kandidaten dat zich aanmeldt: bij veel kandidaten k
Lees meer

Tevredenheidsonderzoek onder onderwijsinstellingen

In juni/juli heeft de SVPB het periodieke tevredenheidsonderzoek onder de CREBO-onderwijsinstellingen uitgevoerd waarmee de SVPB een overeenkomst heeft. In dit onderzoek is onder meer gepeild hoe onderwijsinstellingen oordelen over de administratieve dienstverlening, de organisatie van examens en de communicatie. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u op de website onder Actueel->Overzichten.
Lees meer

Digitaal aanmelden voor examens met MijnSVPB

Op 18 april 2016 stapt de SVPB over naar een digitale omgeving voor de aanmelding van kandidaten en examens: MijnSVPB. Deze applicatie is eenvoudig toegankelijk via onze website. Vanaf 18 april kunnen alle examenaanmeldingen voor Beveiliger, ESO en de theorie-onderdelen van Coördinator beveiliging via MijnSVPB verlopen. Uitgezonderd blijven voorlopig enkele examens waarvoor praktijkuitwerkingen moeten worden aangelev
Lees meer

Examentarieven wijzigen per 1-4-2016

Per 1 april a.s. wijzigen de examentarieven. De introductie die binnenkort plaatsvindt van MijnSVPB maakt het noodzakelijk om de tarievenstructuur te wijzigen. De opzet van één tarief per volledig vakkennisexamen (bestaande uit een variabel aantal examenonderdelen) is gewijzigd in een tarief per los examenonderdeel.
Lees meer

MijnSVPB

De SVPB introduceert binnenkort een digitale omgeving voor het aanmelden van kandidaten: MijnSVPB. Vanaf het tweede kwartaal kan daar gebruik van worden gemaakt. MijnSVPB stelt kandidaten en onderwijsinstellingen in staat om op ieder gewenst moment kandidaten aan te melden en de voortgang van examenresultaten te volgen. Daarmee vervallen de aanmeldingsformulieren die aan de SVPB toegezonden moesten worden. In MijnSVP
Lees meer

Tarieven SVPB-examens blijven ongewijzigd tot 1-3-2016

Binnen de SVPB wordt intensief gewerkt aan de invoering van MijnSVPB, de applicatie voor het online aanmelden voor SVPB-examens. Deze applicatie wordt naar verwachting ingevoerd per 1 maart 2016. Daarnaast wordt de tarievenstructuur voor de vakkennisexamens (de CBT-examens) ingrijpend gewijzigd.
Lees meer

Nieuwsbrief december 2015 en themanieuwsbrief verzonden

Op maandag 7 december zijn er twee nieuwsbrieven verzonden. In de reguliere nieuwsbrief besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen. Naast de normale nieuwsbrief is er een themanieuwbrief verzonden met Informatie over de examens voor Beveiliger Crebo 25407.
Lees meer