logo

Nieuws

Tevredenheidsonderzoek onder onderwijsinstellingen

In juni/juli heeft de SVPB het periodieke tevredenheidsonderzoek onder de CREBO-onderwijsinstellingen uitgevoerd waarmee de SVPB een overeenkomst heeft. In dit onderzoek is onder meer gepeild hoe onderwijsinstellingen oordelen over de administratieve dienstverlening, de organisatie van examens en de communicatie. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u op de website onder Actueel->Overzichten.
Lees meer

Praktijkopdrachten BVL 2 en praktijkwerkboek

Kandidaten die op examen komen voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten BVL 2 moeten het praktijkwerkboek meenemen. Het voorgeschreven materiaal wordt sinds juli van dit jaar in een boekje uitgegeven i.p.v. een map. Voor het examen maakt dit feitelijk niet uit: de kandidaat neemt het praktijkwerkboek voor Beveiliger (b.v. Objectbeveiliging) mee naar het examen, inclusief de getekende beoordeling door de praktijkop
Lees meer

Digitaal aanmelden voor examens met MijnSVPB

Op 18 april 2016 stapt de SVPB over naar een digitale omgeving voor de aanmelding van kandidaten en examens: MijnSVPB. Deze applicatie is eenvoudig toegankelijk via onze website. Vanaf 18 april kunnen alle examenaanmeldingen voor Beveiliger, ESO en de theorie-onderdelen van Coördinator beveiliging via MijnSVPB verlopen. Uitgezonderd blijven voorlopig enkele examens waarvoor praktijkuitwerkingen moeten worden aangelev
Lees meer

Examentarieven wijzigen per 1-4-2016

Per 1 april a.s. wijzigen de examentarieven. De introductie die binnenkort plaatsvindt van MijnSVPB maakt het noodzakelijk om de tarievenstructuur te wijzigen. De opzet van één tarief per volledig vakkennisexamen (bestaande uit een variabel aantal examenonderdelen) is gewijzigd in een tarief per los examenonderdeel.
Lees meer

MijnSVPB

De SVPB introduceert binnenkort een digitale omgeving voor het aanmelden van kandidaten: MijnSVPB. Vanaf het tweede kwartaal kan daar gebruik van worden gemaakt. MijnSVPB stelt kandidaten en onderwijsinstellingen in staat om op ieder gewenst moment kandidaten aan te melden en de voortgang van examenresultaten te volgen. Daarmee vervallen de aanmeldingsformulieren die aan de SVPB toegezonden moesten worden. In MijnSVP
Lees meer

Tarieven SVPB-examens blijven ongewijzigd tot 1-3-2016

Binnen de SVPB wordt intensief gewerkt aan de invoering van MijnSVPB, de applicatie voor het online aanmelden voor SVPB-examens. Deze applicatie wordt naar verwachting ingevoerd per 1 maart 2016. Daarnaast wordt de tarievenstructuur voor de vakkennisexamens (de CBT-examens) ingrijpend gewijzigd.
Lees meer

Nieuwsbrief december 2015 en themanieuwsbrief verzonden

Op maandag 7 december zijn er twee nieuwsbrieven verzonden. In de reguliere nieuwsbrief besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen. Naast de normale nieuwsbrief is er een themanieuwbrief verzonden met Informatie over de examens voor Beveiliger Crebo 25407.
Lees meer

Overeenkomst tussen DBBO en SVPB

Op 20 augustus 2015 hebben DBBO en SVPB een overeenkomst gesloten waarmee de toelating van ervaren medewerkers tot het examen Beveiliger mogelijk wordt (extraneï-regeling). Het betreft hierbij DBBO-functies die voldoende overeenkomsten vertonen met het functieprofiel Beveiliger
Lees meer

SVPB gaat Houten verlaten

De SVPB gaat Houten na ruim 22 jaar verlaten en betrekt een gebouw dat tegenover Examencentrum Amersfoort ligt en direct bij station Schothorst. De verhuizing vindt plaats op vrijdag 18 september en maandag 21 september a.s.
Lees meer