logo

Nieuws

Afname Effectief waarnemen wijzigt

Het examen Effectief waarnemen maakt deel uit van de examenprogramma’s Cameratoezicht, BoCA en Keuzedelen mbo. Met ingang van 01-01-2019 verandert de opzet en afname van Effectief waarnemen, het onderdeel wordt dan met onze standaard CBT-software afgenomen (QMP). De belangrijkste voordelen zijn: 1. De layout en bediening is daarmee identiek aan onze overige CBT-examens. 2. In de loop van 2019 wordt het mogelijk om di
Lees meer

Handboek PEC aangepast

Het Handboek PEC is herzien. Deze is geactualiseerd en gericht op het afnemen van Praktisch handelen basis (crebo 25407). Leerlingen kunnen het handboek zien als hulpmiddel voor het verrichten van de acties tijdens de proeven van bekwaamheid. Het handboek is te downloaden via de website.
Lees meer

SVPB is gecertificeerd examenleverancier

Vanaf 1-8-2018 zijn crebo-ingeschreven onderwijsinstellingen verplicht om valide exameninstrumenten in de zetten bij de examinering van herziene kwalificaties. Dit geldt niet voor de keuzedelen en voor de verplichte externe examinering van beroepsvereisten, zoals voor Beveiliger. De SVPB is sinds 27-07-2018 gecertificeerd examenleverancier voor de SVPB-examens voor Coördinator beveiliging (vakkennis en praktijk). De
Lees meer

Vrijstellingsregeling Beveiliger crebo 94850 – Beveiliger crebo 25407

Per 1-8-2018 stopt de reguliere examinering voor Beveiliger 94850. Kandidaten die overstappen naar Beveiliger 25407, kunnen voor reeds behaalde onderdelen gebruik maken van de volgende vrijstellingen: Wettelijke kaders BVL 2 geeft vrijstelling voor Wettelijke kaders basis Beveiliging van gebouwen 2 geeft vrijstelling voor Beveiliging van objecten basis Handelen in kritieke situaties 2 geeft vrijstelling voor Praktisc
Lees meer

Themanieuwsbrief schoolpraktijkexamen Coördinator Beveiliging verzonden

Op donderdag 5 juli is er een themanieuwsbrief verzonden over het schoolpraktijkexamen Coördinator beveiliging. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen met betrekking tot het schoolpraktijkexamen Coördinator beveiliging. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt hem nog eens nalezen op onze website: Themanieuwsbrief schoolpraktijkexamen Coördinator beveiliging, juli 2018 Wilt u de
Lees meer

Snellere inhoudelijke terugkoppeling aan kandidaten

Vanaf 25 juni 2018 krijgen examenkandidaten met een onvoldoende score voor Wettelijke kaders basis en/of Beveiliging van objecten basis de dag na hun examen een terugkoppeling. De terugkoppeling bestaat uit een e-mail met de exameneisnummers waarvan de opgaven onjuist zijn beantwoord. Met deze informatie kunnen kandidaten zich gerichter voorbereiden op het herexamen voor deze vakken. Docenten kunnen gezakte kandidate
Lees meer

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) wordt Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei a.s. treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Inmiddels heeft de examencommissie van de SVPB de exameneisen van de verschillende examenonderdelen die hierop betrekking hebben aangepast en vastgesteld (dit geldt bijvoorbeeld voor Wettelijke kaders basis van Beveiliger en Wettelijke kaders 3 van Coördinator beveiliging). Om uitgeverijen en onderwijsinstellingen voldoende ruimte te
Lees meer

Afname SVPB-examen Basiskennis havenbeveiliging bij Bouman opleidingen

Op 22 maart jl. heeft de SVPB met haar mobiele examenunit een examen op locatie afgenomen. Het betrof hier een examen Basiskennis havenbeveiliging dat bij Bouman opleidingen in Hilversum werd afgenomen. De mobiele examenunit bestaat uit 10 laptops waarmee via een beveiligde (4G-)verbinding online examens kunnen worden afgenomen. Direct na afloop van het onderdeel kregen de kandidaten het examenresultaat op hun scherm
Lees meer

Tonen van de videofragmenten voor Waarnemen basis wijzigt per 1-1-2018

Bij het ontwikkelen van het examenonderdeel Waarnemen basis was het uitgangspunt dat de videofragmenten op de computer van de kandidaat zouden worden getoond. Er waren echter enkele hardnekkige ‘issues’ binnen de software Questionmark die eerst opgelost moesten worden. Dit is nu gelukt en per januari 2018 volgt de implementatie. De videofragmenten worden vanaf dat moment niet meer op een groot scherm of een TV worden
Lees meer