logo

Nieuws

Overzicht slagingspercentages per opleider

Zoals gebruikelijk zijn onlangs de slagingspercentages per examenonderdeel van het 1e semester 2020 naar de onderwijsinstellingen verzonden. Wij hebben ervoor gekozen over dit semester geen overzicht te publiceren op onze website met de slagingspercentages van alle onderwijsinstellingen voor Beveiliger. De reden hiervoor is dat zowel de aantallen kandidaten als de slagingspercentages vanwege Covid-19 fors kunnen afwi
Lees meer

Examens 24 t/m 28 augustus en 11 t/m 18 september 2020

In de week van maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus 2020 is het Examencentrum in Amersfoort gesloten. Voor CBT-examens kunt u dan wel terecht op de locaties van Eureka. Van vrijdag 11 t/m vrijdag 18 september 2020 kunnen er, als gevolg van een update van onze afnamesoftware, geen examens worden afgenomen. Dit geldt voor alle examenlocaties en voor zowel CBT- als praktijkexamens.
Lees meer

Nieuwsbrief juni 2020 verzonden

Op maandag 8 juni is de nieuwe nieuwsbrief verzonden. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt hem nog eens nalezen op onze website: Nieuwsbrief Juni 2020 Wilt u de digitale nieuwsbrief voortaan automatisch ontvangen? U kunt zich daarvoor hier aanmelden.
Lees meer

Verlenging legitimatiebewijzen

Op 21-04-2020 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een brief gestuurd aan de beveiligingsbranche over de verlenging van de  legitimatiebewijzen (waaronder de aspirantenpassen) waarvan de geldigheidsduur verstrijkt in de periode van 01-04-2020 tot en met 31-08-2020. Zie voor nadere informatie de brief.
Lees meer

Themanieuwsbrief verzonden

Op maandag 20 april de Themanieuwsbrief examinering ‘in Coronatijd’ verzonden. Vanaf 7 april jongsleden is SVPB, nadat de examens in verband met Covid-19 tijdelijk waren opgeschort, gestart met het hervatten van de examens. Via deze speciale editie van de SVPB nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt hem nog eens nalezen op onze website: Themanieuwsbri
Lees meer

LET OP: Gewijzigde examentijden

Kandidaten en opleiders dienen er rekening mee te houden dat examentijden gewijzigd kunnen zijn ten opzichte van de tijd waarvoor kandidaten hebben geboekt. Om aan de RIVM richtlijnen te voldoen moeten groepen kleiner gemaakt worden. Daardoor lukt het niet altijd om kandidaten op de geboekte tijd examen te laten doen. Houd dus goed de examentijd in de gaten die op de uitnodiging staat!
Lees meer

Update hervatting examinering

In de persconferentie van 31 maart jl. is bekend geworden dat de maatregelen die tot 6 april geldig waren verlengd worden tot minstens 28 april en mogelijk langer. Voor de SVPB is dit geen reden om ons eerdere besluit om vanaf 6 april examens geleidelijk aan weer op te starten te herzien. We volgen de lijn van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen waarin wordt aangegeven examens zoveel mogelijk door t
Lees meer

Hervatting van onze examinering

De afgelopen dagen hebben we -met name vanuit het mbo- verschillende vragen gekregen over de hervatting van onze examinering. Zoals eerder gecommuniceerd stellen wij alles in het werk om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de examinering van de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging. Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de studenten dit schooljaar hun diploma kunnen behalen. Met deze
Lees meer

Oplossingsrichtingen voor de SVPB-examens

Inmiddels is het besluit gevallen dat de centrale examens VO niet doorgaan dit jaar. Het ligt in de verwachting dat vergelijkbare besluiten worden genomen voor het MBO. De SVPB stelt alles in het werk om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de examinering voor de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging. Ons uitgangspunt daarbij zal zijn om examens op individuele basis af te (laten) nemen. Wij zijn mome
Lees meer