logo

Nieuws

Nieuwsbrief september 2017 verzonden

Op donderdag 31 augustus is de nieuwe nieuwsbrief verzonden. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt hem nog eens nalezen op onze website: Nieuwsbrief september 2017 Wilt u de digitale nieuwsbrief voortaan automatisch ontvangen? U kunt zich daarvoor hier aanmelden.
Lees meer

Bereikbaarheid examencentrum Amersfoort per auto van 28 augustus t/m 24 oktober 2017

In opdracht van gemeente Amersfoort legt Meijerink Wegenbouw bv een fietsroute op het bedrijventerrein de Hoef in Amersfoort Noord aan. Naar verwachting zullen onderstaande werkzaamheden tot veel drukte en oponthoud kunnen leiden, hou hier rekening mee als u uw reis plant! (alternatief: neem de trein). Klik de volgende link aan voor een actueel overzicht van de activiteiten. https://www.amersfoort.nl/project/verbeter
Lees meer

Pilot van SVPB en ExTH voor een gezamenlijk Certificaat Cameratoezicht

Cameratoezicht is niet meer weg te denken uit onze samenleving en zowel in publiek als privaat domein wordt er intensief gebruik van gemaakt. Dit betekent dat ook (aspirant) beveiligers en HTV-ers hiermee te maken hebben in hun werk of bpv. Deskundigheidsbevordering op het gebied van cameratoezicht vindt al veelvuldig plaats. Voor het mbo is er ook een keuzedeel Cameratoezicht. SVPB en ExTH examineren voor resp. de p
Lees meer

Themanieuwsbrief praktijkexamen Coördinator beveiliging verzonden

Op woensdag 8 maart is er een themanieuwsbrief verzonden over het praktijkexamen Coördinator beveiliging. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen met betrekking tot het praktijkexamen Coördinator beveiliging, zoals de aanmelding via MijnSVPB. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt hem nog eens nalezen op onze website: Themanieuwsbrief praktijkexamen Coördinator beveiliging, maar
Lees meer

Examenkalender 2017 gepubliceerd

De examenkalender voor 2017 is gepubliceerd voor de examens die in Examencentrum Amersfoort worden afgenomen. Anders dan voorgaande jaren zijn de data op de kalender onder voorbehoud: het aanmelden voor SVPB-examens gaat met de dit jaar ingevoerde applicatie MijnSVPB en daarin staan de actuele examendata. Met MijnSVPB kan er dagelijks worden ingespeeld op het aantal kandidaten dat zich aanmeldt: bij veel kandidaten k
Lees meer

Tevredenheidsonderzoek onder onderwijsinstellingen

In juni/juli heeft de SVPB het periodieke tevredenheidsonderzoek onder de CREBO-onderwijsinstellingen uitgevoerd waarmee de SVPB een overeenkomst heeft. In dit onderzoek is onder meer gepeild hoe onderwijsinstellingen oordelen over de administratieve dienstverlening, de organisatie van examens en de communicatie. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u op de website onder Actueel->Overzichten.
Lees meer

Praktijkopdrachten BVL 2 en praktijkwerkboek

Kandidaten die op examen komen voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten BVL 2 moeten het praktijkwerkboek meenemen. Het voorgeschreven materiaal wordt sinds juli van dit jaar in een boekje uitgegeven i.p.v. een map. Voor het examen maakt dit feitelijk niet uit: de kandidaat neemt het praktijkwerkboek voor Beveiliger (b.v. Objectbeveiliging) mee naar het examen, inclusief de getekende beoordeling door de praktijkop
Lees meer

Digitaal aanmelden voor examens met MijnSVPB

Op 18 april 2016 stapt de SVPB over naar een digitale omgeving voor de aanmelding van kandidaten en examens: MijnSVPB. Deze applicatie is eenvoudig toegankelijk via onze website. Vanaf 18 april kunnen alle examenaanmeldingen voor Beveiliger, ESO en de theorie-onderdelen van Coördinator beveiliging via MijnSVPB verlopen. Uitgezonderd blijven voorlopig enkele examens waarvoor praktijkuitwerkingen moeten worden aangelev
Lees meer

Examentarieven wijzigen per 1-4-2016

Per 1 april a.s. wijzigen de examentarieven. De introductie die binnenkort plaatsvindt van MijnSVPB maakt het noodzakelijk om de tarievenstructuur te wijzigen. De opzet van één tarief per volledig vakkennisexamen (bestaande uit een variabel aantal examenonderdelen) is gewijzigd in een tarief per los examenonderdeel.
Lees meer