logo

Nieuws

Beëindiging automatische verlenging groene legitimatiebewijzen

Groene legitimatiebewijzen (voor aspiranten), waarvan de geldigheid tussen 1 april 2020 en 1 april 2021 verliep, zijn met een jaar verlengd vanwege de pandemie. Deze verlengingsregeling (artikel 5a RPBR) wordt per 1 april 2021 beëindigd. De volgende route kan worden gevolgd als de geldigheid van het groene legitimatiebewijs van een aspirant verloopt vanaf 1 april 2021 en de aspirant nog verlenging nodig heeft: 1) Het
Lees meer

Nieuwsbrief maart 2021 verzonden

Op dinsdag 16 maart is de nieuwe nieuwsbrief verzonden. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt hem nog eens nalezen op onze website: Nieuwsbrief maart 2021 Wilt u de digitale nieuwsbrief voortaan automatisch ontvangen? U kunt zich daarvoor hier aanmelden.
Lees meer

Nieuwe praktijkopdrachten

Voor Coördinator Beveiliging, Beveiliging in de zorg, BoCA  en VoCA zijn er nieuwe praktijkopdrachten. Daarmee zijn de praktijkopdrachten aangepast aan de laatste versie van de exameneisen van de betreffende examenonderdelen. Ook de bijbehorende voortgangstabellen en de handleiding praktijkopdrachten zijn aangepast. Deze documenten zijn sinds 1 maart 2021 beschikbaar op de website www.svpb.nl met uitzondering van de
Lees meer

Update persconferentie 23 februari 2021

In de persconferentie van dinsdag 23 februari jl. zijn er geen maatregelen aangekondigd die van invloed zijn op de uitvoering van onze examens. Dit betekent dat de geplande examens doorgaan. Om de afname van onze examens veilig en verantwoord te laten verlopen, volgen we de richtlijnen vanuit het RIVM op. Op de examenlocatie zelf zijn passende maatregelen getroffen om dit te waarborgen. De aangepaste maatregelen voor
Lees meer

Examens gaan door

In navolging van de persconferentie van het kabinet dinsdagavond 12 januari jl. wordt de lockdown verlengd tot en met dinsdag 9 februari a.s. Deze verlenging heeft geen invloed op de voortgang van onze examens. We blijven examens afnemen. We doen dit zo veilig en verantwoord mogelijk en volgen hierbij de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM op. De aangepaste maatregelen voor het afnemen van examens zijn hi
Lees meer

Nieuwe kwalificatiedossier Beveiliger 2

Vanaf 17 december kunt u op onze website het concept examenprogramma en de exameneisen voor de examenonderdelen van de Kwalificatie Beveiliger 2 raadplegen (bron: Kwalificatiedossier mbo Particulier beveiliging, versie 2021). In het examenprogramma zijn onder andere de examenonderdelen opgenomen die met ingang van 1 augustus 2021 worden geëxamineerd. In de exameneisen zijn de wijzigingen opgenomen ten opzichte van de
Lees meer

Tijdelijke regeling beveiligers in opleiding in verband met COVID-19

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten om beveiligers in opleiding meer tijd te geven voor de afronding van hun praktijkstages en -opdrachten. Groene legitimatiebewijzen die een einddatum hadden in de periode van tot 1 april 2020 t/m 1 april 2021 worden met één jaar verlengd. Het aanvragen van individuele verlengingen en de bijbehorende SVPB-verklaringen is voor deze groep kandidaten niet meer nodig. U
Lees meer

Online informatiesessies onderwijs

Zoals elk jaar organiseert de SVPB enkele regionale bijeenkomsten met en voor het onderwijs. Afgelopen week vonden deze bijeenkomsten plaats. Dit keer in een vijftal online sessies.Het integrale verslag van deze bijeenkomsten is hier te lezen: Verslag regionale bijeenkomsten 2020
Lees meer

Examens met Extra Tijd en Aandacht in MijnSVPB

Vanaf heden is het mogelijk om voor kandidaten die niet voldoende hebben aan extra tijd, een examen met extra tijd en aandacht aan te vragen. Bij deze variant is er tijdens het examen geen zichtbare tijdslimiet en geldt een maximum van 4 kandidaten per afname. Daarnaast is er extra uitleg bij de start van het examen en kunnen kandidaten toelichting vragen op de examenvragen. Deze variant is mogelijk voor de vakkennis
Lees meer