logo

Nieuws

Nieuwsbrief maart 2023 verzonden

Op donderdag 23 maart is de nieuwe nieuwsbrief verzonden. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt hem nog eens nalezen op onze website: Nieuwsbrief maart 2023 Wilt u de digitale nieuwsbrief voortaan automatisch ontvangen? U kunt zich daarvoor hier aanmelden.
Lees meer

Afname examen Specifiek rapporteren basis voor Crebo 25407

Vanaf 1 januari 2023 zullen kandidaten die nog in het “oude” crebo 25407 examen doen voor Specifiek rapporteren basis, hun examen niet meer in WORD afleggen maar in het toetsprogramma Questionmark. Dit betekent dat kandidaten de casus te zien krijgen met een animatie in plaats van op papier en dat ze hun rapport in het toetsprogramma Questionmark uitwerken in plaats van in Word. Inhoudelijk verandert er niets, de kan
Lees meer

Onderzoek gebruik van Gamifaction in een examensetting

Voor een onderzoek naar het gebruik van Gamification in een examensetting willen we samen met Smart Educational Tools (SET) onderzoeken wat het effect is van het gebruik van een game op de leerprestaties van studenten. Hiervoor zijn wij op zoek naar opleiders die interesse hebben om mee te doen aan dit onderzoek. We maken hierbij gebruik van V-game: een educatief spel voor de (aankomend) beveiliger. Binnen V-game kun
Lees meer

Wijziging voorwaarden verlenging groene legitimatiebewijzen en spijtoptantenregeling

Op 12 maart 2015 trad de zogenoemde spijtoptantenregeling in werking. Deze regeling betreft een uitwerking van de discretionaire bevoegdheid die de korpschef heeft ten aanzien van het onderbreken of verlengen van de praktijkopleiding voor beveiligingspersoneel, die normaliter maximaal twaalf maanden duurt, zoals vermeld in artikel 5 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Gezien de
Lees meer

Tijdelijke maatregelen ESO praktijkexamen teruggedraaid

De tijdelijke maatregelen rondom het praktijkexamen ESO worden per 1 oktober worden teruggedraaid. Dit betekent dat leerlingen die vanaf 1 oktober worden opgeleid en beoordeeld voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten ESO, deze opdrachten niet meer in simulatie mogen uitvoeren.Meer hierover leest u bij het examen Event Security onder het kopje Praktijkopdrachten.
Lees meer

Pilot herkansen voldoende cijfer

Afgelopen voorjaar is de SVPB een pilot gestart met het herkansen van voldoende cijfers. In principe is het alleen mogelijk een onvoldoende cijfer te herkansen. De SVPB is echter benieuwd of er interesse zou zijn bij opleiders en kandidaten om een voldoende cijfer te herkansen. Wij hebben in deze pilot nog ruimte voor een extra ROC of particuliere opleider. Mocht u interesse hebben in deze pilot, kunt u zich aanmelde
Lees meer

Afname tijd Praktijkexamens BVL N3

De examenduur voor de praktijkexamens beveiliger niveau 3 hebben een gewijzigde afnametijd.De examentijden zijn vanaf 1 september als volgt: Kerntaak Examenduur K1 Situationeel aansturen 35 minuten K2 Borgen kwaliteit 25 minuten Zie voor de gewijzigde tarieven: https://www.svpb.nl/examentarieven/
Lees meer

Nieuwe lay-out examens

Per 1 september 2022 zullen de CBT-examens van SVPB een nieuwe lay-out krijgen. Een modernere look en functionaliteit die de toegankelijkheid en duidelijkheid van de examens verbeteren. Om het voor kandidaten niet helemaal als een verrassing te laten komen, zullen de diagnostisch toetsen al vanaf 15 augustus in deze nieuwe lay-out aangeboden worden. In onderstaande animatie is de nieuwe lay-out te zien en worden de f
Lees meer

Examenafname in de zomervakantie

De afgelopen 6 maanden zijn er bijna 16.000 theorie-examens en ruim 7.500 praktijkexamens afgenomen. We konden in het eerste half jaar aan zo’n 1.700 kandidaten het diploma Beveiliger uitreiken. We kijken terug op een bijzonder drukke periode waarbij we extra examenmomenten hebben gepland in de avonden en op zaterdagen. Zo konden we alle aanvragen binnen een aanmeldingstermijn van 3 à 4 weken inplannen. De zomervakan
Lees meer