logo

Nieuws

Format voor exameneisen is aangepast

De wijze waarop de SVPB exameneisen formuleert en vorm geeft is aangepast. De taxonomie van Romiszowski dient hiervoor als basis. Met behulp van deze taxonomie kan (nog duidelijker) het te tonen gedrag worden aangegeven: kennis wordt door Romiszowski onderverdeeld in feitelijke kennis (F) en begripsmatige kennis (B) en vaardigheid in reproductieve vaardigheid (R) en productieve vaardigheid (P).
Lees meer

Nieuwsbrief december 2019 verzonden

Op dinsdag 3 december is de nieuwe nieuwsbrief verzonden. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt hem nog eens nalezen op onze website: Nieuwsbrief December 2019 Wilt u de digitale nieuwsbrief voortaan automatisch ontvangen? U kunt zich daarvoor hier aanmelden.
Lees meer

Nieuwe functionaliteit in MijnSVPB: feedback kennis- en praktijkexamens bekijken

Een kandidaat kan sinds 21 oktober in MijnSVPB de feedback bekijken van zijn examens (mits de gegevens van de kandidaat gevalideerd zijn en de examens minder dan 6 maanden geleden zijn afgelegd). De feedback is vanaf de eerstvolgende dag na het examen beschikbaar. Het gaat daarbij om de terugkoppeling van exameneisen voor Beveiliging van objecten basis en Wettelijke kaders basis en om de informatie die verstuurd word
Lees meer

Wijziging geldigheid Certificaat Beveiliging C

Vanaf september 2018 hebben geslaagde kandidaten een Certificaat Beveiliging C ontvangen waarop een geldigheidsduur wordt vermeld van tien jaar. De examencommissie van de SVPB heeft onlangs geoordeeld dat bij de invoering van deze geldigheidsduur onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van kandidaten die al in het traject zaten. Daarom is besloten om deze geldigheidsbeperking met terugwerkende kracht uit het
Lees meer

Versturen feedback vakkennis en praktijkexamens

Door een wijziging in de security-policy door leverancier van ons toetssysteem, is het op dit moment niet mogelijk om de “feedback op examens” te versturen zoals u dat van ons gewend bent. Het gaat daarbij om de terugkoppeling van exameneisen voor de examens Beveiliging van objecten basis en Wettelijke kaders basis. Verder gaat het om de informatie die verstuurd wordt bij een onvoldoende resultaat van all
Lees meer

SVPB CBT-examens vanaf 1 april a.s. ook in Alkmaar, Arnhem en Eindhoven

SVPB-CBT-examens nu ook in Alkmaar, Arnhem en Eindhoven Vanaf 1 april a.s. kunnen SVPB-kennisexamens (CBT) ook op een drietal locaties van Eureka Examencentra worden afgelegd, namelijk Alkmaar, Arnhem en Eindhoven. De Examencentra beschikken over goed geoutilleerde computerlokalen en deskundige examenleiders. De locaties zijn goed bereikbaar met zowel auto als openbaar vervoer en er kan (gratis) worden geparkeerd. De
Lees meer

SVPB-examens vanaf 1 maart 2019 ook in Alphen a/d Rijn

Vanaf 1 maart a.s. kunnen SVPB-theorie-examens en het SVPB-praktijkexamen voor Beveiliger ook in examencentrum PEC Zuid-Holland in Alpen a/d Rijn worden afgelegd. Het Examencentrum beschikt over een goed geoutilleerd computerlokaal en PEC (voor het praktijkexamen Beveiliger), deskundige examenleiders en rollenspelers . De locatie is goed bereikbaar met zowel de auto als openbaar vervoer en er kan (gratis) worden gepa
Lees meer

Nieuwe versie MijnSVPB gaat 28 januari live

Op maandag 28 januari wordt een nieuwe versie van MijnSVPB in productie genomen. Deze nieuwe versie bevat meerdere verbeteringen en uitbreidingen van de functionaliteit, waaronder:
Lees meer

Oefenexamens

Kandidaten willen zich natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op examens, docenten en onderwijsinstellingen helpen hun hierbij. In onze tevredenheidsonderzoeken klagen kandidaten regelmatig dat oefenexamens (b.v. voor Wettelijke kaders basis of Beveiliging van objecten basis) niet overeenkomen met de SVPB-examens. Zij bedoelen dan de oefenexamens van commerciële aanbieders van online oefenexamens. Om elk misverstan
Lees meer