logo

Nieuws

LET OP: Gewijzigde examentijden

Kandidaten en opleiders dienen er rekening mee te houden dat examentijden gewijzigd kunnen zijn ten opzichte van de tijd waarvoor kandidaten hebben geboekt. Om aan de RIVM richtlijnen te voldoen moeten groepen kleiner gemaakt worden. Daardoor lukt het niet altijd om kandidaten op de geboekte tijd examen te laten doen. Houd dus goed de examentijd in de gaten die op de uitnodiging staat!
Lees meer

Update hervatting examinering

In de persconferentie van 31 maart jl. is bekend geworden dat de maatregelen die tot 6 april geldig waren verlengd worden tot minstens 28 april en mogelijk langer. Voor de SVPB is dit geen reden om ons eerdere besluit om vanaf 6 april examens geleidelijk aan weer op te starten te herzien. We volgen de lijn van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen waarin wordt aangegeven examens zoveel mogelijk door t
Lees meer

Hervatting van onze examinering

De afgelopen dagen hebben we -met name vanuit het mbo- verschillende vragen gekregen over de hervatting van onze examinering. Zoals eerder gecommuniceerd stellen wij alles in het werk om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de examinering van de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging. Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de studenten dit schooljaar hun diploma kunnen behalen. Met deze
Lees meer

Oplossingsrichtingen voor de SVPB-examens

Inmiddels is het besluit gevallen dat de centrale examens VO niet doorgaan dit jaar. Het ligt in de verwachting dat vergelijkbare besluiten worden genomen voor het MBO. De SVPB stelt alles in het werk om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de examinering voor de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging. Ons uitgangspunt daarbij zal zijn om examens op individuele basis af te (laten) nemen. Wij zijn mome
Lees meer

Hervatting examens

Op basis van de Kamerbrief van de minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met bijbehorend Servicedocument COVID-19 aanpak mbo d.d. 17-03-2020 treffen wij momenteel voorbereidingen voor het deels opstarten van onze examens. Als landelijk opererende examenorganisatie hebben wij daarin ook een eigen verantwoordelijkheid en we zullen dit moeten doen met inachtneming van alle besluiten, adviezen en richtlijnen van de ov
Lees meer

Alle examens tot 6 april a.s. geschrapt

In lijn met het kabinetsbesluit m.b.t. het Coronavirus heeft SVPB alle praktijk- en theorie-examens m.i.v. maandag 16 maart tot 6 april 2020 geannuleerd. Dit besluit geldt voor alle examenlocaties. Alle ingeplande kandidaten hebben hierover per e-mail bericht ontvangen. De verwerking van het terugstorten van de iDEAL-betalingen (aan SVPB) vraagt enige tijd. We streven ernaar dit z.s.m. af te handelen. We hebben vanaf
Lees meer

Nieuwsbrief maart 2020 verzonden

Op maandag 2 maart is de nieuwe nieuwsbrief verzonden. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt hem nog eens nalezen op onze website: Nieuwsbrief Maart 2020 Wilt u de digitale nieuwsbrief voortaan automatisch ontvangen? U kunt zich daarvoor hier aanmelden.
Lees meer

Format voor exameneisen is aangepast

De wijze waarop de SVPB exameneisen formuleert en vorm geeft is aangepast. De taxonomie van Romiszowski dient hiervoor als basis. Met behulp van deze taxonomie kan (nog duidelijker) het te tonen gedrag worden aangegeven: kennis wordt door Romiszowski onderverdeeld in feitelijke kennis (F) en begripsmatige kennis (B) en vaardigheid in reproductieve vaardigheid (R) en productieve vaardigheid (P).
Lees meer

Nieuwe functionaliteit in MijnSVPB: feedback kennis- en praktijkexamens bekijken

Een kandidaat kan sinds 21 oktober in MijnSVPB de feedback bekijken van zijn examens (mits de gegevens van de kandidaat gevalideerd zijn en de examens minder dan 6 maanden geleden zijn afgelegd). De feedback is vanaf de eerstvolgende dag na het examen beschikbaar. Het gaat daarbij om de terugkoppeling van exameneisen voor Beveiliging van objecten basis en Wettelijke kaders basis en om de informatie die verstuurd word
Lees meer