logo

Nieuw kwalificatiedossier

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is in 2018 aan de slag gegaan met de actualisatie van het Kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging. In september is het nieuwe kwalificatiedossier gevalideerd en de minister van OCW heeft het kwalificatiedossier per 1 februari 2021 vastgesteld. Onderwijsinstellingen kunnen vanaf 2021 studenten inschrijven voor de nieuwe kwalificaties Beveiliger mbo2 en mbo3.

De SVPB heeft het kwalificatiedossier uitgewerkt in examenprogramma’s en exameneisen en bijbehorende examens.

Op deze webpagina vermelden we de belangrijkste ontwikkelingen en de veel gestelde vragen.

Vraag en antwoord nieuwe Kwalificatiedossier

 • Examens

  Wanneer kunnen de nieuwe examens afgenomen worden?

  De nieuwe examenprogramma’s gaan 1 augustus in en vanaf medio oktober zullen de eerste cbt examens afgenomen kunnen worden.
  Komen er weer diagnostische toetsen?

  Ja, SVPB past ook haar diagnostische toetsen aan op het nieuwe KD. Via info@svpb.nl kan meer informatie opgevraagd worden over het aanvragen van de diagnostische toetsen die SVPB levert. De diagnostische toetsen zijn beschikbaar vanaf 1 oktober 2021 en kunnen vanaf 15 september worden aangevraagd.

 • Keuzedelen

  Kunnen studenten die beveiliger niveau 2 doen kiezen voor de keuzedelen proactief beveiligen en weerbaarheid?
  Nee, indien de student is ingeschreven op beveiliger niveau 2 volgens het nieuwe kwalificatiedossier (en dus nieuwe CREBO) is het vanwege de overlap niet mogelijk om de keuzedelen proactief beveiligen of weerbaarheid te kiezen. Voor studenten die nog ingeschreven staan op het oude CREBO én voor studenten Handhaver toezicht en veiligheid blijven deze keuzedelen vooralsnog behouden. Er wordt nog onderzocht of er voldoende examenstof over blijft om een branchecertificaat in te richten voor deze onderdelen.

 • Oude crebonummers en vrijstellingen

  Is er al iets bekend over vrijstellingen voor SVPB-examenonderdelen?
  Voor Crebo 25690 zijn er ‘vrijstellingen en gelijkstellingen’ en voor Crebo 25691 is er één ‘gelijkstelling’. De details leest u op deze website in de desbetreffende examenprogramma’s.

  Hoe lang worden de SVPB-examens voor het huidige kwalificatiedossier (crebo 25407 en 25408) nog aangeboden?
  De SVPB zal het examenprogramma Beveiliger Crebo 25407 en bijbehorend Certificaat B voorlopig blijven aanbieden tot 1 augustus 2025. Ze volgt daarmee de richtlijnen van de minister. Voorwaarde is dat de kandidaat voor 1 augustus 2021 bij een onderwijsinstelling op Crebo 25407 staat ingeschreven en na 1 augustus 2021 niet uitgeschreven is geweest.

  De SVPB zal het examen Coördinator Beveiliging Crebo 25408 en het bijbehorende Certificaat C voorlopig blijven aanbieden tot 1 augustus 2026. Ze volgt daarmee ook hier de richtlijnen van de minister. Voorwaarde is dat de kandidaat voor 1 augustus 2021 bij een onderwijsinstelling op Crebo 25408 staat ingeschreven en na 1 augustus 2021 niet uitgeschreven is geweest.

 • Beveiliger niveau 3

  Is het examen coördinator beveiliging hetzelfde als het examen voor beveiliger niveau 3?
  Nee. De leidinggevende aspecten die in Coördinator beveiliging zitten, komen niet terug in Beveiliger niveau 3. Wel zal de Beveiliger N3 coördineren als de situatie daar om vraagt. Maar Beveiliger N3 is een andere kwalificatie dan Coördinator beveiliging. De examens zullen dan ook verschillend zijn.
  Dit betekent onder andere dat de leidinggevende aspecten die standaard in CB zijn opgenomen niet standaard in beveiliger N3 zijn opgenomen. Om binnen de branche door te stromen naar een leidinggevende functie is het keuzedeel leidinggeven een goede optie. Samen met de branche kijken we hoe we hier een branchekleuring aan kunnen geven, zodat we examens leidinggeven aan kunnen gaan bieden toegespitst op de branche.

  Kan ik het diploma coördinator beveiliging bij de SVPB behalen?
  SVPB blijft tot voorlopig 1 augustus 2026 examens afnemen voor het Certificaat C en het diploma coördinator beveiliger, zodat de studenten die voor 1-8-2021 aan de opleiding beginnen deze met een examen af kunnen ronden.

  Kunnen studenten direct op beveiliger niveau 3 ingeschreven worden?
  Ja, dat is mogelijk. Let op: ook dan is het volgens de beroepsvereisten noodzakelijk om de studenten het SVPB-diploma Beveiliger te laten behalen. Het SVPB-diploma Beveiliger is namelijk een bekwaamheidseis in de Rpbr om particuliere beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten.

 • BPV

  Houdt de SVPB zich ook bezig met het praktijkwerkboek voor tijdens de BPV?
  Nee, de SVPB is daarbij niet betrokken. Zie hiervoor Platform beveiliging.

  Is voor de kwalificaties onder het nieuwe kwalificatiedossier het praktijkwerkboek voor de BPV van Beveiliger 2 en 3 verplicht?
  Ja. Dit is vastgelegd in de Beleidsregels van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr).

 • Kwalificatiedossier

  Waar vind ik meer informatie over het kwalificatiedossier?
  S-BB is inhoudelijk verantwoordelijk voor het kwalificatiedossier. Op de site van S-BB staat een FAQ over het kwalificatiedossier FAQ Kwalificatiedossier

Download PDF Deze pagina als PDF