logo

Nieuw kwalificatiedossier

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is in 2018 aan de slag gegaan met de actualisatie van het Kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging. In september is het nieuwe kwalificatiedossier gevalideerd en de minister van OCW heeft het kwalificatiedossier per 1 februari 2021 vastgesteld. Onderwijsinstellingen kunnen vanaf 2021 studenten inschrijven voor de nieuwe kwalificaties Beveiliger mbo2 en mbo3.

De SVPB is inmiddels gestart met het uitwerken van het examenprogramma en de exameneisen voor deze nieuwe kwalificaties.

Op deze webpagina vermelden we de belangrijkste ontwikkelingen en de veel gestelde vragen.

Vraag en antwoord nieuwe Kwalificatiedossier

 • Examenprogramma en Exameneisen

  Wanneer publiceert de SVPB de exameneisen gebaseerd op het nieuwe kwalificatiedossier?

  Het examenprogramma en de exameneisen voor de examenonderdelen van de Kwalificatie Beveiliger 2 (bron: Kwalificatiedossier mbo Particulier beveiliging, versie 2021) staan op de website onder Examens –> Beveiliger N2 (25690). In het examenprogramma zijn onder andere de examenonderdelen opgenomen die eind 2021 kunnen worden geëxamineerd. In de exameneisen zijn de wijzigingen opgenomen ten opzichte van de huidige exameneisen.
  Het examenprogramma en de exameneisen voor de examenonderdelen van de Kwalificatie Beveiliger 3 (bron: Kwalificatiedossier mbo Particulier beveiliging, versie 2021) staan op de website onder Examens –> Beveiliger N3 (25691). In het examenprogramma zijn onder andere de examenonderdelen opgenomen die eind 2021 kunnen worden geëxamineerd.

 • Keuzedelen

  Kunnen studenten die beveiliger niveau 2 doen kiezen voor de keuzedelen proactief beveiligen en weerbaarheid?
  Nee, indien de student is ingeschreven op beveiliger niveau 2 volgens het nieuwe kwalificatiedossier (en dus nieuwe CREBO) is het vanwege de overlap niet mogelijk om de keuzedelen proactief beveiligen of weerbaarheid te kiezen. Voor studenten die nog ingeschreven staan op het oude CREBO én voor studenten Handhaver toezicht en veiligheid blijven deze keuzedelen vooralsnog behouden. Er wordt nog onderzocht of er voldoende examenstof over blijft om een branchecertificaat in te richten voor deze onderdelen.

 • Oude crebonummers en vrijstellingen

  Is er al iets bekend over vrijstellingen voor SVPB-examenonderdelen?
  Op dit moment is nog niet bekend of behaalde examenonderdelen van het oude kwalificatiedossier vrijstellingen opleveren voor het nieuwe kwalificatiedossier. De examencommissie van de SVPB zal hierover een besluit moeten nemen, dit besluit wordt voor beveiliger mbo2 begin 2021 verwacht.

  Hoe lang worden de SVPB-examens voor het huidige kwalificatiedossier (crebo 25407 en 25408) nog aangeboden?
  De SVPB biedt deze examens nog minimaal 2 jaar aan (in ieder geval tot 01-08-2023).

 • Beveiliger niveau 3

  Is het examen coördinator beveiliging hetzelfde als het examen voor beveiliger niveau 3?
  Nee, de SVPB is op dit moment bezig de verschillen inzichtelijk te maken en te kijken welke invloed dit heeft op de examinering. Wat wel al bekend is: met het behalen van het mbo diploma beveiliger niveau 3 wordt (nog) niet het diploma coördinator beveiliging behaald. Mogelijk kan het aantrekkelijk zijn om het keuzedeel leidinggeven aan te bieden aan studenten niveau 3 als voorbereiding op het, na een aantal jaren werkervaringen, behalen van het diploma coördinator beveiliging.

  Kan ik het diploma coördinator beveiliging bij de SVPB behalen?
  Het Certificaat C en het diploma coördinator beveiliger blijven bestaan in de huidige vorm. Het certificaat en het diploma worden door de branche als waardevol aangemerkt. Het is mogelijk dat op termijn de instroomeisen voor het behalen van het diploma coördinator beveiliging aangepast worden. Dat een kandidaat bijvoorbeeld eerst een aantal jaren werkervaring moet hebben als beveiliger op niveau 2 en/of 3, voor deze met de gemaakte praktijkopdrachten examen kan doen voor het diploma coördinator beveiliging.

  Kunnen studenten direct op beveiliger niveau 3 ingeschreven worden?
  Ja, dat is mogelijk. Let op: ook dan is het volgens de beroepsvereisten noodzakelijk om de studenten het SVPB-diploma Beveiliger te laten behalen. Het SVPB-diploma Beveiliger is namelijk een bekwaamheidseis in de Rpbr om particuliere beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten.

 • BPV

  Houdt de SVPB zich ook bezig met het praktijkwerkboek voor tijdens de BPV?
  Nee, de SVPB is daarbij niet betrokken. Zie hiervoor Platform beveiliging.

  Is voor de kwalificaties onder het nieuwe kwalificatiedossier het praktijkwerkboek voor de BPV van Beveiliger 2 en 3 verplicht?
  Ja. Dit is vastgelegd in de Beleidsregels van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr).

 • Kwalificatiedossier

  Waar vind ik meer informatie over het kwalificatiedossier?
  S-BB is inhoudelijk verantwoordelijk voor het kwalificatiedossier. Op de site van S-BB staat een FAQ over het kwalificatiedossier FAQ Kwalificatiedossier

Download PDF Deze pagina als PDF