logo

Extra informatie voor kandidaten i.v.m. het Coronavirus/COVID-19

SVPB volgt de berichtgeving, de adviezen en de geldende richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM.

Naast de algemene geldende maatregelen en richtlijnen van de overheid en het RIVM zijn er nog enkele aanvullende afspraken geformuleerd. Deze afspraken dienen strikt opgevolgd te worden, hetzelfde geldt voor aanvullende instructies van personeel en examenfunctionarissen. We vragen u met klem goed kennis te nemen van de onderstaande maatregelen voordat u examen gaat doen.

 • Kandidaten met klachten komen niet naar het examen. Onder minimale klachten verstaan we: (lichte) verkoudheidsklachten: niezen, (lichte) keelpijn, loopneus, (licht) hoesten, koorts. De examenfunctionaris mag bij twijfel kandidaten de toegang tot het examen weigeren.
 • Het is verplicht bij binnenkomst uw handen schoon te maken met de aanwezige desinfectiegel.
 • De wachtruimte is open voor gebruik en hier is koffie beschikbaar.
 • Neem daarom alleen strikt noodzakelijke spullen mee naar het examen.
 • Het identiteitsbewijs voor identiteitscontrole, mobiele telefoon e.d. dient de kandidaat op een daarvoor aangewezen plek te leggen.
 • Kandidaten komen alleen; alleen zij, en geen begeleiders, hebben toegang.
 • Kandidaten melden zich uiterlijk 5 minuten voor aanvang van het examen.
 • Kandidaten die klaar zijn met het examen verlaten direct de examenlocatie.
 • Alle instructies van de examenfunctionaris en overige medewerkers dienen opgevolgd te worden.
 • Het tonen van een coronatoegangsbewijs is niet nodig.

Verder gelden te allen tijde de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • Was vaak en goed uw handen
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in uw elleboog

In het examencentrum in Amersfoort zijn middelen ter preventie van verspreiding van het virus aanwezig. De examenplekken zullen iedere keer na gebruik schoongemaakt worden. Het is toegestaan om eigen hulpmiddelen (bijvoorbeeld ‘oortjes’ voor de pc) mee te brengen naar het examen. Na verificatie en goedkeuring door de examenfunctionaris kunnen deze gebruikt worden tijdens het examen.

SVPB maakt gebruik van verschillende locaties. Per locatie kunnen de maatregelen verschillen, volg altijd de instructies van de aanwezige examenfunctionarissen op.

Annuleringsvoorwaarden
Bij een eventuele annulering handelen wij volgens de geldende annuleringsvoorwaarden voor het verzetten/annuleren van examens. Zie hiervoor de aanmeldingsvoorwaarden, m.n. artikel 5 en artikel 7. Als u vanwege COVID-gerelateerde klachten niet naar het examen kan komen neemt u dan contact met ons op via info@svpb.nl.

We houden de communicatie en de adviezen vanuit de overheid en het RIVM nauwlettend in de gaten. Daarbij kan het nodig zijn om onze beslissing te herzien en hiernaar te handelen. Wij adviseren kandidaten daarom dringend om onze berichtgeving op de website goed in de gaten te houden.

Heeft u nog vragen over de huidige examinering mailt u dan naar info@svpb.nl.

Download PDF Deze pagina als PDF