logo

Aanvraag registreren besluit Ministerie van Justitie en Veiligheid

Informatie over de aanvraag van het registeren van een besluit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid vindt u hier.  Hierbij verzoek ik de SVPB om het besluit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op te nemen in haar landelijke diplomaregister.

  Persoonsgegevens

  (alle persoonsgegevens moeten ingevuld worden)

  Achternaam:

  Voorletters:

  Straat:

  Huisnummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer:

  Emailadres:

  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:


  Voeg het besluit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid toe.

  Voeg een kopie identiteitsbewijs toe of een kopie van een uittreksel uit het bevolkingsregister (voorzien van geboorteplaats)

  Ik ben op de hoogte van de kosten (zie tarieven) en ontvang hiervoor graag een factuur

  Eventuele opmerkingen:

  Download PDF Deze pagina als PDF