logo

Aanmeldingsformulier Training Praktijkbeoordelaar ESO  Heeft uw organisatie bij SVPB een registratie als ESO praktijk beoordelende organisatie?

  Indien Nee: Uw organisatie moet dan geregistreerd worden.
  Zie https://www.svpb.nl/regelingen/praktijk-beoordelende-organisatie-eso/ voor de registratievoorwaarden.

  Gegevens organisatie

  (alle gegevens van de organisatie moeten ingevuld worden)

  Naam organisatie:

  ND/BD-nummer organisatie:

  Contactpersoon:

  Straat:

  Nummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Emailadres contactpersoon:

  Emailadres facturatie:

  Beoogde praktijkbeoordelaar ESO

  (bij meerdere deelnemers per persoon een aanmeldingsformulier invullen, alle persoonsgegevens moeten ingevuld worden)

  Achternaam:

  Voornamen:

  Geslacht:

  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:

  Straat:

  Nummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer:

  Emailadres:

  Datum training:


  Voorwaarde om deel te mogen nemen aan deze training is dat de beoogd praktijkbeoordelaar bezit over voldoende vakkennis. Hiervoor dient men in het bezit te zijn van het SVPB Certificaat Event Security Officer óf een SVPB diploma Beveiliger aangevuld met het theorie onderdeel Event Security. (Wanneer men nog niet in het bezit is van het onderdeel Event Security kan men zich hiervoor aanmelden middels het account op mijnSVPB.)

  Beoogd praktijkbeoordelaar is het in bezit van:

  SVPB certificaat Event Security Officer

  SVPB diploma Beveiliger + een voldoende resultaat voor het CBT examenonderdeel Event Security


  Aanmelder verklaart zich akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden en het privacy statement op onze website www.svpb.nl.

  Aanmelder is op de hoogte van de kosten (zie tarieven) en ontvang hiervoor een factuur.

  Eventuele opmerkingen:

  Download PDF Deze pagina als PDF